Sæt aftryk på velfærdssamfundet

Pædagogernes fagforening har også en strategi om at være med til at påvirke samfundsudviklingen. Derfor er et af BUPL Østjyllands fokusområder: "Sæt aftryk på velfærdssamfundet".

BUPL møder udvalg

Lokalt i Østjylland søgte formand Anne Grethe Rosenberg, BUPL Østjylland, om foretræde hos de østjyske kommuners udvalg for børn- og uddannelse.

Pædagogernes repræsentant fortalte politikerne om, hvilke udfordringer, fagforeningen mente, at udvalgene bør fokusere på. 

Lise-Lotte Leervad Larsen, A, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget, Randers Kommune

Lise-Lotte Leervad Larsen deltog i et udvalgsmøde i begyndelsen af maj 2022, hvor formand Anne Grethe Rosenberg, BUPL Østjylland, havde søgt om foretræde. Hør, hvad Lise-Lotte Leervad Larsen fik ud af fagforeningens deltagelse.

Undersøgelse dokumenterer vilkår

Medlemmerne er flittige til at besvare BUPL's årlige Vilkårsundersøgelse. Resultaterne af deres besvarelser bruger BUPL både nationalt og lokalt til at sætte aftryk på velfærdssamfundet. 

Hver gang BUPL Østjylland møder lokale politikere og forvaltninger, har vi resultaterne med under armen. For de viser sort på hvidt, hvordan det står til med vilkårene for pædagogerne og dermed børnene og de unge.

Nedenfor kan du høre to pædagoger fortælle, hvorfor de mener, at det er værd at bruge 10 minutter på at besvare vilkårsundersøgelsen.

Pædagog Mette Vestergaard Mortensen, Rønde Børnehus, Syddjurs Kommune

Vuggestuepædagog Mette Vestergaard Mortensen fra Rønde Børnehus fortæller her, hvorfor hun anser det som vigtigt, at BUPL's medlemmer svarer på fagforeningens årlige vilkårsundersøgelse.

SFO-pædagog Kai Madsen, Virklund Skole, Virklund, Silkeborg Kommune

SFO-pædagog Kai Madsen fortæller her, hvorfor man som pædagog og leder skal svare på BUPL's årlige vilkårsundersøgelse.

 

Fritidspædagogikken skal have et løft

Fritidspædagoger har stået på perronen i mange år, mens BUPL kæmpede for minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Nu er det deres tur til at få BUPL's store fokus.

 

Som et led heri har BUPL Østjylland i 2021 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle dykke ned i fritidsområdet og dets udfordringer.

Hør her, en fritidspædagog fortælle om, hvad han har fået ud af at sidde med i denne arbejdsgruppe.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.