Randers Kommune: BUPL giver ros og ris til budgetforlig  

Pædagoger, ledere og deres fagforening kæmpede for, at politikerne overholdt aftalen om 65 procent uddannede pædagoger, minimumsnormeringer på institutionsniveau og opgørelsen eksklusiv ledelse. Men budgetforliget for 2023 blev en blandet fornøjelse.

Fortsat 65 procent pædagoguddannede

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, glæder sig over, at de folkevalgte holder fast i, at 65 procent af de ansatte i Randers Kommunes dagtilbud skal være pædagoguddannede.

- Stor ros til forligspartierne for den beslutning, Det var ellers blevet foreslået, at pædagogmedhjælpere med pædagogisk assistent-uddannelse skulle tælle med som uddannet personale, siger Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

Der bygges mange nye institutioner i Randers Kommune for at følge med det stigende børnetal. Forliget lægger op til at tilføre to ekstra pædagogiske ledere i 2023 og to en halv yderligere fra 2024.

- Det er vigtigt, at der følger ledelse med, når der bygges nyt, fastslår formanden.

 

Forlig med forringelser

I sammenligning med den oprindelige aftale om 65 procent pædagogandel og udregningen af normeringer, forringer det nye forlig budgettet med 4,375 mio. kroner.

Dette sker fra 2024, hvor lederne skal være en del af normeringerne hos børnene i 1/3 af deres arbejdstid. For at det kan få gang på jord, skal der fjernes administrative opgaver fra lederne.

- Vi i BUPL Østjylland er meget opmærksomme på, om det er muligt at registrere tiden hos børnene i dagligdagen samtidig med, at arbejdsmiljøet for lederne er intakt, påpeger Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

 

Rekruttering udfordres

Politikerne i Randers Kommune har også med budgetforliget besluttet at flytte midler fra puljen til merituddannelse af pædagoger til uddannelse af PGU og PA.

- Det er vi i BUPL Østjylland meget kritiske overfor. Vi står overfor mangel på pædagoger i hele Østjylland og får brug alle værktøjer i skuffen for at nå i mål. Vi mener, at beslutningen forringer Randers Kommunes muligheder for rekruttering, slutter formanden af. 

Download og læs BUPL Østjyllands høringssvar, der blev sendt til Randers Kommune i starten af september 2022:

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.