Hedensted Kommune: Besparelser vil gå ud over børn i udsatte positioner  

I Hedensted Kommune har byrådet fremlagt budget for 2023, som har fået BUPL Østjylland til at reagere med et høringssvar til kommunen.

I budgettet for 2023 har byrådet i Hedensted Kommune fremlagt besparelser, som især går udover børn i udsatte positioner og børn med læse- og sprogvanskeligheder. De forebyggende indsatser, som skal gribe de børn, der falder bagud, bliver nemlig offer for besparelserne. Det vil få alvorlige konsekvenser for den stigende mistrivsel, mener formand Anne Grethe Rosenberg.

Besparelserne vækker bekymring hos formanden og fællestillidsrepræsentanterne i Hedensted Kommune Anne-Marie Søgaard og Kia Møgelvang. Derfor har de indsendt et høringssvar til kommunen, hvor de uddyber konsekvenserne af besparelserne.

Download og læs hele høringssvaret til Hedensted Kommune:

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.