BUPL Østjyllands bestyrelse 2022-2024

Generalforsamlingen den 6. oktober 2022 resulterede i valget af 3 nye bestyrelsesmedlemmer og en ny faglig sekretær.
Bestyrelsen 2022
Den samlede bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2022

Vi byder velkommen til 3 nye medlemmer af BUPL Østjyllands bestyrelse: Troels Hiltmar Sønnichsen, Jeanette Handberg og Søren Nissen.

Jesper Kragh, fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune blev valgt som lønnet tillidsrepræsentant (faglig sekretær).

3 blev valgt som suppleanter: Helle Ranneberg Larsen, Christina Hald Bramsen og Vivian Marie Sørensen.

Farvel og tak for indsatsen til Else-Marie Møller, der trådte af efter 40 års fagpolitisk engagement. Bestyrelsen tog også afsked med Marie Lysdal og Rikke W. Ganderup.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.