BUPL Østjylland møder børne- og unge-udvalgene

Ovenpå et veloverstået kommunalvalg tager BUPL Østjyllands formand på Tour de børne- og unge-udvalg. Her ønsker hun på vegne af pædagoger og ledere de nye lokale politikere tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde om BUPL’s mærkesager.
Opfordring: Puds børnebrillerne!

Pædagoger og ledere klædte de politiske kandidater på ved Kommunalvalg 2021, så de kunne gøre børne- og ungeområdet til deres politiske mærkesag. Som opfølgning på det tager fagforeningsformand Anne Grethe Rosenberg nu ud og hilser på de nye børne- og unge-udvalg i de østjyske kommuner.

Under armen har Anne Grethe Rosenberg en stak brillepudseklude med en hilsen fra pædagoger og ledere: Puds børnebrillerne står der med store bogstaver! Og hun præsenterer de nye udvalgsmedlemmer for de dagsordener, som BUPL Østjylland på vegne af sine medlemmer mener, de bør bruge de næste fire år på at indfri.

En brillepudseklud med påtrykt Puds børnebrillerne samt et par solbriller og #tagbørnebrillernepå
Brillepudseklud, som BUPL Østjylland forærer medlemmer af børne- og ungeudvalg i Østjylland

Politisk fokus på børne- og ungeområdet

Her er, hvad BUPL Østjylland opfordrer børne- og ungeudvalgene til at fokusere på:

  • Arbejdsmiljøet på de pædagogiske arbejdspladser skal have et skub for at genstarte deres samarbejde efter corona
  • Rekrutter til faget og fasthold pædagoger i en tid, hvor børnetallet stiger
  • implementer minimumsnormeringerne i dagtilbuddene – men det er kun et minimum. – Tænk meget bedre normeringer!
  • Sikr en bedre kvalitet i fritidstilbuddene ovenpå skolereformen, så børnenes trivsel stiger

 

Politikerne er glade for besøget

Når pædagogernes lokale formand på vegne af medlemmerne møder politikerne i de lokale børne- og unge-udvalg, får hun ene positive tilkendegivelser:

– I mødet med de lokale politikere slår jeg på, at vi sammen skal finde holdbare løsninger, der kommer vores medlemmer og kommunens børn, pædagoger og ledere til gode. Det er den bedste investering, de kan gøre, siger Anne Grete Rosenberg.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Anne Grethe Rosenberg (20 10 14 31anr@bupl.dk)

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.