Store besparelser rammer børn og pædagoger i Aalborg Kommune

Så er budgettet for Aalborg Kommune i 2022 færdigforhandlet og aftalt. Forliget er indgået mellem A, V, C, R, D og Æ. Det er desværre næsten lige så rædselsfuldt som budgetforslaget.
Sparegris

Følgende forslag fjernes:

  • Pædagoger i undervisningen 2 millioner kroner ved at afskaffe pædagogernes deltagelse i undervisningen i udskolingen - der vil altså fortsat være 2 millioner kroner til pædagoger i udskolingen.

Følgende forslag fastholdes:

  • På DUS-området: normeringsforringelse på 7,099 millioner kroner ved at skære pædagogandelen ned fra 100 procent til 75 procent.
  • Kompetenceudviklingen for de pædagoger, der arbejder på institutioner med ressourcepladser bortfalder. I alt en besparelse på 2 millioner kroner.
  • På fritidscenterområdet nedlægges FC Stedet – besparelse 3,5 millioner kroner.
  • De private (dag)institutioner får forhøjet tilskuddet så det kan sammenlignes med de kommunale daginstitutioner (og ikke dagplejen).
  • Der tilføres midler til flere pladser på specialområdet.  Det er dog kun 10 pladser på daginstitutionsområdet.

Følgende forslag reduceres:

  • Normeringsforringelsen på 10 millioner kroner på specialområdet med undtagelse af Deltaklasser og gruppe 4 (generelle indlæringsvanskeligheder og Sprog- og Kommunikation) reduceres til 4 millioner kroner. De 4 millioner kroner dækker både DUS- og undervisningsdelen.
  • Etablering af ”Landsbyordninger” mellem børnehaven Trylleskoven og Langholt skole, mellem børnehaven Krudtuglen og Tylstrup skole, mellem børnehaven Sønderholm og Sønderholm skole, mellem børnehaven Møllehuset og Farstrup skole, mellem børnehaven Fuglereden og Gudumholm skole, mellem børnehaven Hurlumhejhuset og Kongerslev skole, mellem børnehaven Børnely og Mou skole og mellem børnehaven Ulvereden og Ulsted skole. I alt en besparelse på 2,377 millioner kroner ændres til:

Styrket lokalt samarbejde (erstatning for landsbyordninger)? Budgetforligspartierne har besluttet at ændre det oprindelige forslag om etablering af nye landsbyordninger, så lokalområderne selv skal indgå i og komme med forslag til, hvordan der kan sikres et stærkt lokalt samarbejde mellem skoler og daginstitutioner. Dette kan fortsat tænkes i form af f.eks. landsbyordninger. Der er fortsat i budgettet en bevillingsmæssige reduktion på 0,45 millioner kroner i 2023 og 0,9 millioner kroner årligt fra 2024.”

Citatet er fra referatet. Hvad det præcis betyder, ved vi ikke p.t.

Derudover er det besluttet, at der gives penge til hjemmepasning, og der skæres i den forbindelse 1 million kroner på dagtilbudsområdet.

BUPL Nordjyllands kommentar til budgettet

Som I kan se, smadrer politikerne den smule, som er tilbage af DUS-ordningerne. Hvordan de forestiller sig at oprette et kvalitativt pædagogisk tilbud for børn mellem 5 og 9 år, har vi ingen anelse om. Og hvordan de forestiller sig, at en sådan en  kæmpe forringelse ikke kommer til at betyde, at endnu flere børn får svært ved at finde sig til rette, ved vi heller ikke. Skal I have svar på de spørgsmål, vil vi opfordre jer til at skrive til de politikere/partier, der har indgået forliget.

Vi ved heller ikke p.t., hvordan de forestiller sig at opnå besparelsen. Det plejer at skulle ske ved naturlig afgang, og det betyder så, at flere pædagoger vil opleve at få en påtænkt afsked med tilbud om ansættelse på lavere timetal. Alternativt kan de vælge at afskedige 25 procent af DUS-pædagogerne og så efterfølgende ansætte medhjælpere i stillingerne.

Lukningen af Stedet i Vejgård vil betyde hardcore afskedigelser, og måske også et stort arbejdspres på de pædagoger, der fortsat vil have arbejde på Skuret – hvis de unge fra Vejgaard, Grønlandskvarteret og Aalborg Øst finder til Nørresundby.

Specialområdet holder igen for med besparelser. Det er muligt den oprindelige besparelse er reduceret, men oveni de utallige besparelser, der også her har været gennem årene, er det helt uacceptabelt.

Der fastholdes en mindre besparelse som kaldes ”bevillingsmæssig reduktion” på de otte børnehaver og skoler, der i budgetforslaget stod overfor en tvangssammenlægning. Desuden vil der åbenbart være otte børnehaver og otte skoler i Aalborg Kommune, som får en særlig forpligtigelse til at ”sikre et stærkt lokalt samarbejde”, hvad det så end betyder og indebærer.

Sidst men ikke mindst betaler vuggestuebørnene en million kroner i normeringsforringelser, fordi der afsættes penge til hjemmepasning.

Alt i alt et budget, hvor politikerne alene fokuserer på den økonomiske bundlinje og ikke på de mennesker (mest små mennesker) som politikerne har en forpligtelse til at sørge for får en god start på livet og opvæksten i Aalborg Kommune, og som hjælpes, når de har det svært eller er på vej i en dårlig retning.

Det er sørgeligt, fordi politikernes prioriteringer også vidner en manglende indsigt og viden om det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, DUS-ordninger og Fritidscentre.

Vi vil naturligvis indlede et undersøgende arbejde i forhold til ovenstående og derudover have tæt kontakt til tillidsrepræsentanterne. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så skriv til Liselotte Thomsen på lth@bupl.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.