Stop for flere besparelser på almen- og specialområdet

Kommunerne er presset økonomisk på specialområdet og på det specialiserede socialområde, og de har været det igennem flere år. I de sidste to år har regeringen været totalt tonedøv i forhold til de kommunale problemstillingerne.
Sakspengeseddel

Af Liselotte Thomsen, formand, BUPL Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst

Vi ser konsekvenserne ude i kommunerne. Børn og unge mistrives, og flere og flere børn, unge og voksne har brug for et særligt eller specialiseret tilbud. Men samtidig sparer kommunerne både på specialtilbuddene, det specialiserede socialområde og på almenområdet.

Når kommunerne sparer på både det almene- og det specialiserede område, producerer det flere og flere børn, unge og voksne, der har brug for hjælp – en hjælp der ofte er utilstrækkelig - og et alment område, som er så forringet, at flere børn og unge ikke kan trives og udvikles der.

Vi kan i BUPL Nordjylland allerede nu se tendenser til at almenområdet forringes yderligere for at dække de store udgifter til specialområdet og/eller at der skal skæres yderligere på specialområdet.

Desværre ser vi også i mange kommuner, at kommunalbestyrelserne ikke tager problemstillingen op som et generelt problem for kommunen, men overlader det til det udvalg eller den forvaltning, hvor specialområdet eller det specialiserede socialområde er henført til.

Det mener vi er helt, helt forkert, og erfaringerne viser også, at forringelser på almenområdet og nedskæringer på specialområdet, er “at tisse i bukserne for at holde varmen”. 

Hvis vi vil trivsel for alle børn og unge, skal der investeres i almenområdet generelt, men IKKE på bekostning af specialområdet. Investeringerne i almenområdet skal gerne på sigt imødegå behovet for specialindsatsen. Desværre ser vi alt for tit, at “gevinsten” af investeringer på almenområdet, indregnes i budgettet for specialområdet før den reelt er der. De børn og unge, der har behov NU, skal naturligvis have hjælp NU.

Vi er enige i kommunernes kritik af den ringe aftale om kommunernes økonomi for 2023. Desværre har regeringen, med et politisk flertal bag sig, valgt krudt og kugler på bekostning af velfærden.

Vi håber og forventer, at kommunerne ikke laver samme fejl som tidligere år på dette område og at kommunalbestyrelserne tager fælles ansvar.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.