Sparekataloget sendt tilbage til partierne i Thisted Kommune  

I forhold til budget 2023 kom vi ikke meget tættere på en afklaring, end vi var før mødet. Kommunalbestyrelsen valgte at sende hele sparekataloget, som hedder P60, med til partiernes forhandlinger. Det betyder, at vi reelt ikke har nogen viden om, hvad politikerne prioriterer.
Penge og lommeregner. flere kommuner genåbner deres budgetter for 2022 for at spare yderligere

I sidste uge førstebehandlede kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune budgettet for 2023. Fagbevægelses Hovedorganisation havde inviteret til en happening, hvor vi ville tage imod politikkerne og deltage i kommunalbestyrelsesmødet. Det var skønt at se, at flere pædagoger havde valgt at mødte op - jeres deltagelse var afgørende. Der var 65 personer fra forskellige fagområder, og det var et stærkt signal fra medarbejderne i Thisted Kommune om, at velfærden skal sikres. Det gjorde utvivlsom et stort indtryk på politikerne, at så mange mødte op og forbløffelsen var tydelig.

Sparekataloget P60 kan ses her.

I kataloget kan vi se en ret stor besparelse på vores område, og her er de væsentligste forslag:

  • Der er forslået sammenlægninger, lukninger og ændringer i lederstruktur på både skoler og dagtilbud.
  • Besparelser på MED-systemet, samt besparelser på muligheden for tillidsvalgte.
  • Tjenestekørsel foreslås reduceret til lav takst.

Herudover er der foreslået at spare på minimumsnormeringen - dog først i 2024. Begrundelsen er, at man synes at have en bedre normering end loven siger. Det er fuldstændig vanvittigt og begrundelsen er også helt ude i hampen. Thisted Kommune lever formodentlig ikke op til minimumsnormeringen lige nu. Man har bare en unormal høj normering i Danmarks Statistiks opgørelse, da tallene er fra 2020, hvor der var ekstra personale i institutionerne som følge af Covid-19-restriktioner.

Det vil sandsynligvis se væsentligt anderledes ud i 2024. Det er ret sikkert, at pædagoger og ledere allerede nu vil kunne fortælle politikkerne, at der bestemt ikke er en høj normering i hverken kommunale- eller private institutioner i Thisted Kommune.

De nævnte besparelser og strukturændringer vil få den samme betydning for mulighederne i private som kommunale institutioner. Baggrunden er at tilskuddet til private institutioner udregnes på baggrund af udgifterne til kommunale institutioner.

Der skulle være en hørings periode nu og frem til den 11. oktober, hvor budgettet 2. behandles. Der er dog ikke meldt noget ud på kommunens hjemmeside endnu. Denne høring omfatter også MED-systemet, der så skal forsøge at lave høringssvar til forslag, som man endnu ikke kender indholdet af - det er helt utilstedeligt.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.