Politisk udtalelse

Der kommer til at mangle ca. 14.000 pædagoger i Danmark i 2030. Det er mange, rigtigt mange pædagoger. Hvis kvaliteten i de pædagogiske institutioner skal sikres, er det nu, der skal skrides til handling.
Generalforsamling
Politisk udtalelse fra BUPL Nordjyllands generalforsamling

Vedtaget på BUPL Nordjyllands generalforsamling den 4. oktober 2022

Når vi kommer til at mangle så mange pædagoger, skal der sættes ind på flere niveauer:

Der skal arbejdes for at rekruttere flere til uddannelsen. Danmark skal have uddannet flere pædagoger både på den ordinære pædagoguddannelse og på merituddannelsen.

De senere år er antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen faldet markant. For at modvirke denne kedelige tendens skal det gøres attraktivt at vælge pædagogstudiet. Det handler både om, at selve uddannelsen gøres attraktiv med en stærk grundfaglighed, tid til fordybelse og et stærkt studiemiljø. Uddannelsen må og skal styrkes. Det handler også om at pædagogprofessionen fremstår attraktiv for de unge, som står og skal vælge deres uddannelse. De unge skal se en profession, hvor vigtigheden afspejles i gode vilkår og en ordentlig løn.   

Der skal samtidig arbejdes med at fastholde pædagogerne. Både de der nærmer sig pensionsalderen, og de der overvejer at forlade, eller allerede har forladt, faget.

Undersøgelser viser, at pædagogerne forlader arbejdsmarkedet omkring et år tidligere end gennemsnittet af lønmodtagere. Men 9 ud af 10 pædagoger i daginstitutioner ville blive længere i jobbet, hvis normeringerne var bedre.

Vi skal også arbejde på at tilbagerekruttere de pædagoger, som har forladt arbejdet i de pædagogiske institutioner, og i dag arbejder andre steder.  Ca. 11.000 pædagoger arbejder uden for det pædagogiske arbejdsområde. Hovedparten af disse pædagoger har forladt faget på grund af dårlige rammer for at løse den pædagogiske kerneopgave og manglende tid til faglig fordybelse.

I denne rekrutterings- og fastholdelseskrise skal vi også tale om løn og vilkår. Det kommer vi ikke udenom. Det er et kæmpe problem. Pædagogerne har et lønefterslæb som gør, at de tjener langt under det, deres uddannelsesniveau byder dem. Lad os bare sige det, som det er: Det er uretfærdigt.

Pædagogerne løber hurtigt, de har knapt med tid til nærvær og fordybelse, der er brug for de rette rammer til den pædagogiske kerneopgave. De grundlæggende vilkår for at yde pædagogisk arbejde af høj kvalitet mangler. Mange pædagoger arbejder deltid, og det gør de til dels fordi, der ikke er gode nok normeringer. De kan ikke holde til at være 37 timer i jobbet. Slet og ret. Pædagogerne skal have bedre mulighed for at arbejde på fuld tid.

Pædagogerne skal desuden have bedre muligheder for kompetenceudvikling, der skal være tid til faglig refleksion og sparring.

Der kommer til at mangle tusindvis af pædagoger i Danmark i de kommende år. Der mangler allerede nordjyske pædagoger nu. Derfor skal der gøres noget, og der skal gøres noget nu.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.