Lukket budgetproces i Rebild Kommune  

Budgetprocessen i Rebild Kommune blev pludselig lukket på både Økonomiudvalgets- og Børne- og Familieudvalgets dagsordner, og det blev umuligt at følge med i, hvad der blev drøftet i forhold til at få løst udfordringerne med et svært budget.
Censur
Lukket budgetproces i Rebild Kommune

Jeg forsøgte at få et svar fra Rebild Kommune på lukketheden, men det lykkedes ikke rigtig at få et konkret svar. Notatet om udfordringer og besparelsesmuligheder havde været offentligt og dermed kendt. Besparelsesforslagene var gamle kendinge som indskolingsmodellen, struktur og fjernelse af forskellige puljer.

I går kom så budgetmaterialet i høring og blev tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Grunden til lukketheden er stadig forundrende, da der ikke dukkede nye forslag op. Det eneste konkrete besparelsesforslag på vores område er i forhold til folkeskole- og dagtilbudsområde. Her står der, at analysen på skole- og dagtilbudsområdet, hvor kommissoriet er politisk vedtaget, kan afdække et optimeringspotentiale og et økonomisk potentiale, blandt andet ved at nedlægge de mindste enheder.

Så hele analysearbejdet sættes i gang med et økonomisk potentiale for øje. I spareforslaget kan man læse, at forslaget skal generere to millioner kroner i 2023 og ende med ti millioner kroner i 2025.

Forhåbentlig vil analysearbejdet også kunne bruges i et udviklingsperspektiv og en langsigtet strategi for hele skole og dagtilbudsområdet fremfor lappeløsninger fra år til år.

Udfordringsbilledet er stadigt det samme. Der mangler ti millioner kroner til specialundervisning, PPR mangler midler til at kunne opretholde nuværende service og hjælp til institutionerne, minimumsnormeringspengene er blevet udhulet af den manglende fremskrivning, der mangler 4 millioner kroner, tildelingen til ledelse på institutionerne er ikke fulgt med tiden og indskolingsmodellen er som altid i spil. Skal alle disse udfordringer mon løses af et analysearbejde på området?

Budgetforslaget er i høring fra den 24. august til den 7. september, og enhver borger må aflevere et høringssvar, ligesom skoler og daginstitutioner afgiver høringssvar gennem MED-udvalgene. Hele budgetmaterialet ligger på kommunens hjemmeside.

Der er 1. behandling af budgettet den 22. september.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller på mobil 21607439.

Venlig hilsen

Susanne Højgaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.