Forslaget omkring fællesledelse helt droppet

I fredags indgik et samlet byråd i Vesthimmerland et budgetforlig for 2023. Til vores store lettelse er forslaget omkring fællesledelse helt droppet og den nuværende ledelsesstruktur på området kommer derfor til at fortsætte.
Klik for at se mere om årsberetningen

Det er vi selvsagt lettede over, da det ville have betydet en kæmpe forringelse i den pædagogiske kvalitet. Det betyder, at de forslåede besparelser på ”Børne -og Familieområdet” er væk. Byrådet var samtidig enige om, at de vil nedsætte forældrebetalingen med 1.250.000 kr. på dagtilbudsområdet, men at det finansieres af kommunens samlede kasse, og derfor ikke som en besparelse på området.

Derudover er der i budgetforliget prioriteret ekstra 225.000 kr. til, at ungdomsklubberne i Aars, Aalestrup, Farsø, Ranum og Løgstør kan udvide med en ekstra ugentlig åbningsdag. Det er i vores optik godt, at man prioriterer det gode ungdomsliv, da vi ved fra utallige undersøgelser, at flere og flere børn og unge mistrives.

Derudover er der i budgetforliget indsat en bemærkning om strukturdrøftelser og strukturelle reguleringer, hvilket betyder, at alle udvalg frem mod budget 2024 skal komme med konkrete forslag til strukturændringer. Det vil vi selvfølgelig følge nøje med i og have en opmærksomhed på, når udvalget skal i gang med dette arbejde frem mod budget 2024.

Endnu engang tusinde tak for jeres kæmpe engagement og bidrag til at gøre opmærksom på jeres pædagogiske virkelighed #sammen er vi stærkest.

Bedste hilsner

Anna Ullits Østergaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland

aub@bupl.dk / 6155 6173

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.