Er I selv gode til at facilitere de pædagogiske refleksioner? Ellers er vi!

Som et led i arbejdet med at udbrede det BUPL’s etiske grundlag på pædagoguddannelsen har BUPL Nordjylland udviklet en række temadage med oplæg, refleksionsøvelser og spas. Sådan et arrangement skal vi da også lave i jeres institution.
Vicky Lindmark og Anne Mette Skjødt Petersen
Vicky og Anne Mette kommer på besøg i de nordjyske institutioner

Hvad kommer vi med?

Oplæg og facilitering af drøftelser, der tager udgangspunkt i jeres praksis og i de etiske dilemmaer, som fylder hverdagen i det pædagogiske arbejdet. Alt er udviklet med det formål at skabe refleksion og give mulighed for at benytte sig af det etiske grundlag som udgangspunkt for de faglige pædagogiske snakke.

Og vi har slik med!

Hvem er arrangementet for?

Arrangementet er et gratis tilbud for personale i pædagogiske institutioner, hvor lederen er medlem af BUPL.

Hvem faciliterer?

Anne Mette Skjødt Petersen er pædagog og mangeårigt medlem af BUPL’s etiske råd, ansat i BUPL Nordjylland med det formål at forstærke kontakten til pædagogstuderende og pædagoguddannelsen.

Vicky Lindmark er pædagog og cand. mag, ansat som professionsmedarbejder i BUPL Nordjylland.

Både Anne Mette og Vicky er øvede engagerede facilitatorer og oplægsholdere.

Hvor kommer vi hen?

BUPL Nordjylland deltager gerne på jeres personalemøder eller pædagogiske dage i de nordjyske pædagogiske institutioner.

Vi kører altså gerne ud til jer.

Varighed

Arrangementet kan have en varighed af 1-3 timer, det aftaler vi sammen.

Hvordan gør vi?

Kontakt os endelig, så kommer vi med et fikst og færdigt oplæg omkring etik og værdier i pædagogisk arbejde.

Kontakt Vicky Lindmark vlk@bupl.dk eller Anne Mette Skjødt Petersen amsp@bupl.dk, så kan vi lave en aftale om at sætte etikken på dagsordenen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.