Der er indgået budgetforlig i Hjørring Kommune

Vi er i en tid, hvor økonomi på alle plan er et stort samtaleemne. Både nationalt og lokalt er drøftelserne om, hvordan man får pengene til at slå til. Et emne som de fleste kan relatere til. Det være sig både i det enkelte private hjem, på arbejdspladsen samt hvordan kommunen behandler og beslutter budgettet, som i sidste ende kommer alle borgere ved.
Sparegris

Budgetforliget i Hjørring Kommune er ingen undtagelse. Det kan næppe være en rar oplevelse som lokalpolitiker at skulle bespare den lokale velfærd hårdt, heller ikke på tværs af politiske overbevisninger. Her står man nemlig altid til kontant afregning overfor borgerne, hvis der spares på områder der vedrører dem.

Det er ingen hemmelighed, at Hjørring Kommune har stået, og står over for en ordentlig økonomisk øretæve.

Ingen af de mange besparelsesforslag er rare at skulle gennemføre, især ikke når meget er sparet på gennem årene. Der var dog alligevel især to spareforslag, som BUPL Nordjylland hæftede sig ved.

Det ene omhandlede tidlig SFO-start i udvalgte oplandsområder. Der er ingen belæg for at kunne sidestille forslaget med kvalitet for hverken børn eller pædagoger, og nogle steder ville det være svært at indpasse forslaget til de eksisterende fysiske rammer. Forslaget havde udelukkende besparelse for øje.

Det andet forslag omhandlede sammenlægning af udvalgte dagtilbud og skoler i oplandet. Dette forslag ville give så mange udfordringer for alle, samtidig med at det ville balancere på kanten af folkeskolelovgivningens paragraffer for lignende manøvre.

Heldigvis har forligspartierne valgt at fjerne begge forslag fra den endelige tekst, så de ikke bliver gennemført.

Der er dog indføjet et punkt i forligsteksten, hvor der skal ses på ledelsesstrukturen senest i foråret, og herpå vil BUPL selvfølgelig være nysgerrige og opsøgende.

BUPL Nordjylland var til stede i byrådssalen til 1. behandlingen af budgettet, hvor der også blev sat små poser med lidt sødt samt kort med politiske ønsker, tilføjet enkelte resultater fra den nyligt afsluttede vilkårsundersøgelse. Det blev taget godt imod af hele byrådet.

Budgetforliget skal 2. behandles før det er endeligt vedtaget, men der sker næppe ændringer inden da. Der er endelig 2. behandling 12. oktober.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.