Der er indgået budgetforlig i Frederikshavn Kommune

Vi er i en tid, hvor økonomi på alle plan er et stort samtaleemne. Både nationalt og lokalt er drøftelserne om, hvordan man får pengene til at slå til, et emne som de fleste kan relatere til. Det være sig både i det enkelte private hjem, på arbejdspladsen samt hvordan kommunen behandler og beslutter budgettet, som i sidste ende kommer alle borgere ved.
Barn leger med klodser

Budgetforliget i Frederikshavn Kommune er ingen undtagelse. Det kan næppe være en rar oplevelse som lokalpolitiker at skulle bespare den lokale velfærd hårdt, heller ikke på tværs af politiske overbevisninger. Her står man nemlig altid til kontant afregning overfor borgerne, hvis der spares på områder, der vedrører dem.

De umiddelbart største ændringer vil fremover være på strukturen på skoleområdet, samt strukturen på dagtilbudsområdet.

Skoleområdet

På skoleområdet vil man ophæve områdestrukturen med de fire distrikter, og dermed gå tilbage til noget der minder om strukturen fra tiden, hvor man havde enkelte skoler med egen økonomi. Det indebærer selvfølgelig at BUPL Nordjylland er meget opmærksom for ledelse af SFO-tilbuddene i kommunen. Her mener vi, at man fremadrettet bør have politisk fokus på pædagoger til at lede pædagoger.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet går man dog ikke helt så drastisk til værks, og der skal derfor reduceres på antallet af distrikter fra fire til tre. Det gør dog noget ved den måde man fremad skal struktureres, og her har vi også stor interesse i, hvordan man tænker ledelse fremad.

Vi har endnu ikke kendskab til det helt konkrete i, hvordan man tænker strukturen på hverken dagtilbuds- eller skoleområdet.

Byrådet har dog valgt at friholde børne- og ungeområdet for den en procents besparelse, som der har været lagt op til. Man har også valgt at flytte rundt på kroner i budgettet og afsat 21,3 millioner kroner fra 2023 og frem til børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte. På trods af ovenstående er man enige om at tidligere fremsendte besparelsesforslag fra Børne- og Ungeudvalget gennemføres.

Budgetforliget skal 2. behandles, før det er endeligt vedtaget, men der sker næppe ændringer inden da. Der er endelig 2. behandling 12. oktober.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.