Budgetforslag med besparelsesfokus  

Forslaget til Budget 2023 i Aalborg Kommune blev offentliggjort fredag formiddag. Samtidig blev der udsendt en pressemeddelelse under overskriften ”Budgetforslag med fokus på den nære velfærd og færre penge til anlæg”. Vi skal da love for, at der er fokus på den nære velfærd i vores børnehaver, DUS-ordninger og Fritidscentre – altså besparelsesfokus.
Klik for at se mere om årsberetningen
Nye besparelser i Aalborg Kommune

DUS og skole

På DUS-området foreslås normeringsforringelser på 7,099 millioner kroner ved at skære pædagogandelen ned fra 100 procent til 75 procent.

På pædagoger i undervisningen skæres der 2 millioner kroner ved at afskaffe pædagogernes deltagelse i undervisningen i udskolingen.

Specialområdet

Der lægges også op til en normeringsforringelse på 10 millioner kroner på specialområdet - med undtagelse af Deltaklasser og gruppe 4 (generelle indlæringsvanskeligheder og Sprog- og Kommunikation). De 10 millioner kroner dækker både DUS- og undervisningsdelen.

Daginstitutioner

På daginstitutionsområdet foreslås etablering af ”Landsbyordninger” mellem

  • børnehaven Trylleskoven og Langholt skole,
  • mellem børnehaven Krudtuglen og Tylstrup skole,
  • mellem børnehaven Sønderholm og Sønderholm skole,
  • mellem børnehaven Møllehuset og Farstrup skole,
  • mellem børnehaven Fuglereden og Gudumholm skole,
  • mellem børnehaven Hurlumhejhuset og Kongerslev skole,
  • mellem børnehaven Børnely og Mou skole og
  • mellem børnehaven Ulvereden og Ulsted skole.

I alt en besparelse på 2,377 millioner kroner.

Kompetenceudviklingen for de pædagoger, der arbejder på institutioner med ressourcepladser bortfalder. I alt en besparelse på 2 millioner kroner

Fritidsområdet

På fritidscenterområdet foreslås FC Stedet nedlagt – besparelse 3,5 millioner kroner.

Flere midler

Der er enkelt lyspunkter i budgetforslaget:
De private (dag)institutioner får forhøjet tilskuddet, så det kan sammenlignes med de kommunale daginstitutioner (og ikke dagplejen).

Der tilføres midler til flere pladser på specialområdet. Det er dog kun 10 pladser på daginstitutionsområdet.

Politisk kommentar

Alt i alt er det et rædselsfuldt budgetforslag. Det er godt at bruge penge på de store problemstillinger, der er på specialområdet og på området for udsatte børn og familier, MEN der savnes i den grad midler til hele den forebyggende indsats. Politikerne går desværre stadig rundt i den vildfarelse, at forebyggelsen kan klares indenfor den almene normering – med store normeringsnedskæringer, hvis bare vi taler om lidt inklusion og taler lidt om stærke fællesskaber. 

Vi savner i den grad sammenhæng mellem at børn og unges mistrivsel er stigende og budgetprioriteringerne. Hvordan kan det afhjælpe børn og unges mistrivsel at spare på DUS, pædagoger i skolen og FC ”Stedet”?

Vi savner i den grad sammenhæng mellem at Aalborg Kommune gerne vil rekruttere og fastholde pædagoger og budgetprioriteringerne. Hvordan tror man, at det kan ske ved at spare på DUS, pædagoger i skolen og lave ”tvangsægteskaber” mellem otte børnehaver og skoler.

TR-møder
På tirsdag er der TR-møde for daginstitutioner og DUS-ordninger kl. 15.30. Kl. 16.30 kommer der politikere fra Børne- og Undervisningsudvalget.

På fredag er der TR-møde for Fritidscentrene kl. 10.00.

HUSK – der er 1. behandling af budgetforslaget den 22. september kl. 13.00. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående så skriv til undertegnede på lth@bupl.dk

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen
Formand, BUPL Nordjylland


 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.