Budgetforlig med store besparelser i Morsø Kommune  

Alle partierne i byrådet står bag det nye budgetforlig. Politikerne vælger at spare på de midler, som er øremærket til minimumsnormeringer. Det er dybt bekymrende.
Sakspengeseddel

Som I sikkert har set, så indgik kommunalbestyrelsen fredag den 2. september et forlig om Morsø Kommunes budget for 2023. Der er næsten tradition for, at en samlet kommunalbestyrelse laver forliget på anden dagen af deres budgetseminar. Sådan var det også i år. Alle partier står bag forliget.

Tirsdag offentliggjort de indholdet af forliget og det er skræmmende læsning. På vores område er følgende besparelser med i forliget:

  • Minimumsnormeringer - besparelse: 1.366.000 kroner.
  • Rammebesparelse, skoler - besparelse: 3.500.000 kroner.
  • Åbningstid, MC. Holm børnehus - besparelse: 630.000 kroner.
  • Vikarpuljen  - besparelse: 500.000 kroner.
  • Udviklingsspor - besparelse: 100.000 kroner.

Herudover er der flere besparelser på blandt andet PPR, som kan få stor betydning for opgaverne i både de kommunale og private institutioner.

Det er uden tvivl et af de værste budgetter, vi har set på Mors i flere år. Alle besparelserne vil få store konsekvenser for pædagogernes i forvejen pressede dagligdag. Det er stærkt bekymrende, når man sammenholder det med resultatet af BUPL's vilkårsundersøgelse, som mange af jer har svaret på. Her ser man det samme billede i daginstitutioner og skoler, private som kommunale, at over 55 procent af pædagogerne oplever at børn og unges trivsel forværres. Derfor er det dybt bekymrende, at politikkerne sparer penge, som er øremærket til minimumsnormeringer.

De samme bekymringer følger rammebesparelsen på skoleområdet, da vi endnu ikke ved, hvor de konkret rammer. Men et er sikkert: Fritidsområdet bør ikke rammes, da vi kun har set besparelser i flere år.

Vigtige datoer frem mod budget for 2023 i Morsø Kommune er:

  • 13. september - 1. behandling af kommunalbestyrelsen. Alle er velkommen - jeg kommer.
  • 14.-26. september høring, hvor blandt andet MED kan kommentere budgetforliget.
  •  11. oktober - 2. behandling.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.