Børne- og Skoleudvalget arbejder med et ”omprioriteringskatalog”

BRØNDERSLEV: Næste års budget i Brønderslev Kommune ser ikke ud til at gå fri af besparelser. Førskolegrupper ser ud til at stå for skud.
Pædagog i skolen

Regeringen og KL forhandlede for nylig en ny økonomiaftale på plads for kommunernes økonomi det kommende år. Ovenpå flere hårde år med blandt andet Covid-19 i Danmark, kunne man ønske sig en aftale som tog højde for et på mange måder presset Danmark.

Regeringen har løbende stået med diverse økonomiske hjælpepakker i hånden, men den nye økonomiaftale efterlader ikke meget til at opretholde et sundt velfærdsniveau, eller endda muligheden for at kunne investere i det. Det mest positive må være, at der trods alt er sat penge af til demografien, så kommunerne kan agere nogenlunde i forhold til udsvinget i antallet af både børn og ældre.

Brønderslev Kommune render heldigvis ikke ind i lige så stor en økonomisk mavepuster i forhold til 2023, som nogle af de andre kommuner. Alligevel sidder med Børne- og Skoleudvalget med et ”omprioriteringskatalog”, hvilket dækker over et decideret sparekatalog på 4.7 millioner for 2023. Her i omhandler det største forslag førskolegrupper.

Førskolegrupper er absolut ikke til børnenes fordel, da tiden til at lege og ”bare” være barn, endnu en gang bliver angrebet. Håbet skal være, at det nyvalgte udvalg får midlerne til, at få deres del af budgettet for 2023 til at hænge sammen UDEN besparelser.

Det er også andre forslag i kataloget, og ingen af dem er ønskværdige!

Der er stadig økonomiske puljer fra staten i spil, som Brønderslev Kommune kan få del i, men dem kender man endnu ikke resultatet af. Når disse puljer tildeles, er det så op til de lokale politikerne at udvælge hvilke områder der skal prioriteres.

I BUPL Nordjylland håber vi selvfølgelig på at børne- og ungeområdet prioriteres for at bidrage til at kunne skabe et solidt grundlag for en god barndom i kommunen. Den anstændighed fortjener både børn, unge og ansatte.

Sommerferien står nu for døren for os alle, og når vi vender tilbage, vil vi selvfølgelig fortsat have fokus på hvordan politikerne agerer i forhold til budgettet for 2023.

Har du spørgsmål til ovenstående kan jeg kontaktes på kkt@bupl.dk eller 20334577.

God sommer.

Venlig hilsen

Kristian Tornby, faglig sekretær

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.