Stillingsopslag: Sagsbehandler/Socialrådgiver søges til BUPL MidtVestjyllland  

Pædagogerne oplever et stadigt stigende arbejdspres, og flere bliver desværre syge som følge heraf. For at sikre at medlemmerne af BUPL MidtVestjylland får den bedste medlemsservice og sagsbehandling søger vi derfor en personsagsbehandler med socialrådgiverbaggrund.

 

Tiltrædelse snarest.
Stillingen er på deltid – 17-20 timer pr. uge.
Mulighed for ugentlig fridag(e).

 

Dine arbejdsopgaver bliver:
 • Bisidder ved sygesamtaler på arbejdspladsen
 • Bisidder ved jobcentres opfølgning
 • Vejledning, rådgivning og sagsbehandling i socialfaglige sager
 • Udfærdigelse af partshøringsskrivelser og ankesager
 • Assistance ved længerevarende sygdom og opsigelse som følge heraf
 • Understøtte og sparring med faglige konsulenter i BUPL MidtVestjylland

 

Dine kvalifikationer:
 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Du har en positiv og imødekommende tilgang til mennesker
 • Du har et grundigt kendskab til Sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Du har et grundigt kendskab til de sociale kapitler i overenskomsterne. 
 • Du er i stand til at sætte dig ind i nyt lovstof og overenskomster
 • Du kan indgå positivt i et samarbejde – internt såvel som eksternt – men du er også i stand til at arbejde selvstændigt
 • Du har et afklaret forhold til fagbevægelsen

 

Til gengæld tilbyder vi: 
 
 • Gode faglige og opgavemæssige rammer
 • Et godt og uformelt arbejdsmiljø med gode muligheder for sparring med kolleger og ledelse
 • Et team med dygtige, engagerede og hjælpsomme kolleger
 • Løn aftales i henhold til Fagforeningernes fælles overenskomst

 

Ansøg stillingen

Ansøgningsfrist: 18.9.2022 kl. 18.00.

Ansøgning sendes til midtvestjylland@bupl.dk

Yderligere oplysninger: Formand Ivan Holck Jensen på 40401837 eller ihj@bupl.dk

 

BUPL MidtVestjylland er en fagforening for ca. 4.000 pædagoger, klubfolk og pædagogstuderende primært ved daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og klubber. 
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.