Pressemeddelelse  

BUPL Bornholm starter Pilot Projekt op, i kampen mod børns mistrivsel
Skolestart og børnefællesskaber

Pressemeddelelse

Børn og unges mistrivsel er endnu engang på dagsordenen i medierne.

Til stor bekymring for kommunen og de fagpersoner som arbejder med dem i det daglige. Og så har vi ikke taget dem, det drejer sig om eller deres familier med på råd endnu.

Det er desværre hverken et nyt fænomen eller enestående for vores lille landsdel. Det bliver dog stærkt bekymrende, når vi ved at Bornholm ligger højt i forhold til antal sårbare børn og unge pr indbyggertal. Det er ligeledes bekymrende som fagperson at blive konfronteret med et 6 år gammelt Tv-interview, hvor man udtaler sig om samme problematik og at det kun er blevet værre siden da. Det handler ikke kun om at fagpersoner er blevet dygtigere og bedre til at observere, opdage og indberette når børn og unge mistrives. Det er de OGSÅ, men det er samtidig et kæmpe signal om, at der er et problem med det samfund vi har i dag og at mange ikke er gearet til at fungere i det.

Er det så samfundet eller dem der lever i det vi skal lave om på?

Det er der uden tvivl mange holdninger til, men fakta er at vi SKAL handle på det, vi kan ikke lukke øjnene for det og tro at det nok går væk af sig selv.

Hvem skal så gøre noget ved det? Er det ikke vores kommunes opgave? Statens opgave? Jo, det vil vi mene det er langt hen ad vejen. Men vi kommer ikke uden om at vi alle er den del af samfundet og derfor også må bidrage til løsningen.

På Bornholm står vi med en kæmpe udfordring i forhold til børn der er i mistrivsel på den ene eller anden måde og det giver udslag i alt for mange underretninger. Ikke at der underrettes for meget, men at der er alt for mange børn og unge som har det svært og det påvirker vores lille samfund her på Bornholm.

Samtidig står vi med en kæmpe udfordring med kommunens økonomi her på Bornholm. Vi ser ind i at der skal spares i omegnen af 100mio. i det kommende kommunale budget og det vil får konsekvenser for os alle.

Ender det med de besparelser der allerede nu er lagt op til og måske endnu flere på børne- og ungeområde, inden for Center for Skole, Center for Børn og familie og de andre centre som indirekte vil afføde en forringelse inden for psykiatrien, det forebyggende og behandlende område, Vil det få direkte betydning for vores børn og unge, både dem der har det svært nu og dem der kommer til i fremtiden. Billedligt sagt, kan man udtrykke det på den måde at ”så har vi endnu kun set toppen af isbjerget”. Der skal gøres noget!! Det kan ikke spares væk – det bliver kun dyrere på sigt og rent menneskeligt kan vi som samfund ikke være det bekendt!!

BUPL Bornholm kan ikke sidde med hænderne i skødet, det skylder vi vores medlemmer og de børn og unge som mange af vores medlemmer dagligt er i berøring med. Derfor sætter vi her i efteråret et pilotprojekt i søen, hvor vi ved at uddanne vores medlemmer, vil give vores bidrag i kampen for at vende udviklingen.

I forbindelse med vores pilotprojekt vil vi uddanne vores deltagende medlemmer og deres kollegaer og derved give dem nogle redskaber, som vil være medvirkende til at øge trivslen, indlæring og den positive udvikling hos de børn og unge, de dagligt er i berøring med.

Dertil har vi en klar forventning om at det samtidig smitter af på de ansattes trivsel på arbejdspladsen og dermed får en positiv effekt på blandt andet personalets sygefraværs statistik.

Vi kan som lille lokal fagforening ikke rede hele verden eller for den sags skyld kommunens problemstillinger, men vi kan give vores besyv med og via samarbejde kan vi være med til at løfte opgaven.

 

Venlig hilsen

Henrik Kofoed Hansen, Formand for BUPL Bornholm

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.