8. marts fyraftensarrangement 

Invitation til fyraftensarrangement på kvindernes internationale kampdag
Billede af skilt

Fyraftensarrangement på kvindernes internationale kampdag den 8. marts.

Invitation til 8. marts arrangement kl. 17.30-20.30, hvor vi byder på lidt mad, oplæg og fagligt fællesskab.

Der er oplæg ved historiker Astrid Elkjær Sørensen.

Program

17.30-18.00 Velkommen
18.00 - 18.50 Spisning
18.50 - 19.30 Oplæg: Velfærdsfagenes lange kamp for ligeløn v/ Astrid Elkjær Sørensen
De sidste år, og ikke mindst under valgkampen, har pædagogernes og de andre velfærdsprofessionelles lønniveau været et brandvarmt debatemne, og den offentlige sektor er lige nu ramt af et kvindeoprør, der ikke vil dø.
Kampen for ligeløn, til de traditionelle kvindedominerede omsorgsfag, er dog langt fra ny. I sit foredrag fører historiker Astrid Elkjær Sørensen os gennem cirka 55 års kamp for at få lige løn for arbejde af samme værdi, og svarer også på, hvordan og hvorfor historien stadig hjemsøger nutidens lønsedler. I anden halvdel af foredraget kigger vi på, hvor ligelønssagen står netop nu med et fokus på, hvilke muligheder og barrierer der er for forandring. Her vil der også være god plads til debat, indspark og spørgsmål fra deltagerne.
19.30-20.30 Debat og hygge.

Tilmeldingen åbner 6. februar kl. 10. Sidste frist for tilmelding til spisningen er 1. marts kl. 9.

Mødested: BUPL-huset, Kystvejen 17, Aarhus C
Pris: 0 kr.

Tilmeld dig her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.