Ret og pligt

Når du er ansat som pædagog følger der - som for alle ansatte - en mængde rettigheder. For eksempel retten til løn, pension, feriepenge, ligebehandling, beskyttelse mod diskrimination og ytringsfrihed.

Du har også i ansættelsen en række pligter. For eksempel tavshedspligt, underretningspligt, tilsynspligt og undertiden erstatningsansvar.

Offentligt ansatte, for eksempel pædagoger, er både forpligtet og beskyttet af de forvaltningsretlige regler om for eksempel notatpligt, aktindsigt, parthøring og begrundelse.