Min institution har lukket til jul - skal jeg selv betale?

Juleaftensdag og nytårsaftensdag - den 24. og 31. december - er i forhold til arbejdstidsaftalen almindelige arbejdsdage. Det betyder, at hvis institutionen holder lukket de to dage, vil du skulle holde ferie eller afspadsere. Der kan dog være nogle kommuner og institutioner, hvor de to dage er kutymemæssige fridage. Dette svar gælder for dig, som er ansat i en kommunal eller selvejende institution.

1. og 2. juledag og nytårsdag - den 25. og 26. december og den 1. januar er søgnehelligdage, og dermed fridage.

Forbehold:
Hvis kommunen giver ekstraordinær tjenestefrihed med løn til nogle medarbejdere på den enkelte institution juleaftensdag eller nytårsaftensdag, skal de medarbejdere på samme institution, der arbejder på de nævnte dage have erstatningsfrihed af samme længde.

Hvis du er på arbejde de to nævnte dage skal du have et ulempetillæg (weekendtillæg).

Mellem jul og nytår
Dagene mellem jul og nytår er almindelige arbejdsdage. Hvis din institution holder helt lukket i dagene mellem jul og nytår, skal din leder have varslet ferie for dig og altså reserveret noget af din ferie til afholdelse i disse dage. Hvis du ikke har optjent ferie har du forhåbentlig noget afspadsering til rådighed. 

OBS - er du privat ansat kan der gælde andre regler. Se i stedet:
Privat ansat - Arbejdstid: Min institution har lukket til jul - skal jeg selv betale? 

| Senest opdateret 12-12-2016 |