Hjælp ved afskedigelse

Bliver du opsagt, er der en række muligheder for at få hjælp fra din fagforening. Opsigelsen kan komme i høring eller blive behandlet i et nævn, hvis BUPL vurderer, at opsigelsen er urimelig. 

Er din fagforening blevet hørt?
Hvis du er månedslønnet pædagog, ansat på overenskomst, kan du ikke opsiges, før BUPL er blevet hørt og har haft lejlighed til at udtale sig. BUPL skal høres inden opsigelsen bliver sendt, ikke blot inden du faktisk fratræder.
Læs mere om høring

Er din opsigelse rimelig?
Som månedslønnet pædagog, ansat på overenskomst, inden for BUPL's område, har du ret til at få en eventuel uansøgt afskedigelse prøvet ved et nævn, hvis BUPL finder afskedigelsen urimelig.
Læs mere om nævnsbehandling 

Nedsat kontingent for ledige
Husk at du som ledig kan få 50 % rabat på din kontingent til BUPL. Er du nyuddannet og ledig eller har mistet retten til dagpenge, er medlemskabet af BUPL endda helt gratis.
| Senest opdateret 22-02-2017 |