Jeg er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale - bliver jeg fyret?

Nej, en tjenstlig samtale er ikke en fyring.

Den tjenstlige samtale handler oftest om, at ledelsen mener, der er problemer i forhold til den måde arbejdet udføres på og måske vil en opsigelse af dig blive nævnt under samtalen.

Du skal bede din leder om at sende en dagsorden til dig inden samtalen. På den måde kan du være forberedt på, hvad I skal tale om.

Samtalen giver dig mulighed for at give dine kommentarer og afklare eventuelle misforståelser. Du har desuden ret til at have din tillidsrepræsentant eller anden bisidder med.

Husk du har pligt til at møde op til samtalen, hvis den er indkaldt med et passende varsel, og hvis du ikke har lovligt forfald, for eksempel sygdom.

Tag altid en snak med din tillidsrepræsentant eller med BUPL, hvis du indkaldes til en tjenstlig samtale.

| Senest opdateret 03-03-2017 |