Jeg er blevet fritaget fra tjeneste - hvad betyder det?

En fritagelse fra tjeneste betyder, at du lige nu ikke skal møde på arbejde, men at du skal stille din arbejdskraft til rådighed.

Der kan være forskellige grunde til at blive tjenestefritaget. Det kan for eksempel være, at en aktuel sag undersøges, eller at du er i en opsigelsesperiode.

Økonomisk kompensation for usaglig afskedigelse
Karen fik udbetalt fire måneders løn i erstatning og 10.000 kr. til uddannelse i forbindelse med usaglig afskedigelse. Hun fik yderligere tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.
| Senest opdateret 03-03-2017 |