Afskedigelse af tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant eller suppleant er du særligt beskyttet mod afskedigelse.

For tillidsrepræsentanter og suppleanter for disse gælder særlige regler i tilfælde af afskedigelse.
Læs mere om tillidsrepræsentanters beskyttelse

Samarbejdsudvalgsmedlemmer
Samarbejdsudvalgsmedlemmer og deres suppleanter er beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Ifølge arbejdsmiljølovens § 10 er sikkerhedsrepræsentanter beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsmænd inden for pågældende overenskomstområde. Derimod er suppleanter for sikkerhedsrepræsentanter ikke dækket af tillidsmandsbeskyttelsen.
Læs arbejdsmiljøloven, Retsinfo

| Senest opdateret 02-03-2017 |