Afskedigelse af studerende

Hvis du som pædagogstuderende bliver afskediget, gælder der ikke de samme regler om forudgående høring som for uddannede pædagoger.

Pædagogstuderende har ikke de samme regler om forudgående høring som uddannede pædagoger. Det hedder blot: 

"Praktikanter kan inden for de første 3 måneder opsiges med 14 dages varsel. I resten af praktiktiden kan de opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Praktikanten kan opsige sit ansættelsesforhold med samme varsler".

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er formelle regler, der skal overholdes ved afsked af studerende fra praktikstedet. Det skal for det første slås fast, at begrundelsen: "...er ikke studieegnet" ikke er acceptabel. En vurdering af den studerendes studieegnethed tilkommer seminariet.

Hvis praktikinstitutionen finder, at den studerende og institutionen ikke kan få praktikforløbet til at fungere, må man normalt kontakte seminariets praktiklærer, så seminariet kan forsøge at finde en anden praktikplads.

Ved afsked skal tillidsrepræsentantreglerne og forvaltningslovens regler ubetinget overholdes. TR-reglerne siger, at ved forestående afskedigelser skal tillidsrepræsentanten inddrages, og det betyder, at den studerende skal have mulighed for hjælp fra tillidsrepræsentanten, og at der sammen med tillidsrepræsentanten skal forsøges at finde andre løsninger end afsked.

Forvaltningslovens regler betyder bl.a., at der skal ske partshøring, sådan at den studerende skal have forelagt oplysningerne i sagen, sådan som det ser ud for institutionen, og have lejlighed til at kommentere disse oplysninger forinden afskedigelsen. Forvaltningslovens regler betyder også, at man har ret til at lade sig bistå af andre. Her har den studerende mulighed for at rette henvendelse til den lokale fagforening for at få hjælp.

Overenskomsten for pædagogstuderende i lønnet praktik er beskrevet i kapitel 4 i pædagogoverenskomsten.

Se overenskomsten

| Senest opdateret 01-06-2017 |