Afskedigelse af overenskomstansatte

Læs hvad du, som er ansat på overenskomst, skal sikre dig i de forskellige situationer, hvor en afskedigelsessag kan opstå.


Hvis du bliver opsagt, skal din arbejdsgiver give dig et varsel, der afhænger af ansættelsesperiodens længde.

Afskedigelse på grund af misligholdelse betyder, at du bliver afskediget, fordi du har gjort noget, som du ikke må. Det hedder også ”disciplinære forseelser” i jura-sprog.

Hvis du afskediges på grund af nedskæringer, besparelser, omstruktureringer eller lignende gælder samme procedure som ved alle andre afskedigelsessager.

Når du ansættes, kan der aftales en prøvetid på 3 måneder i kontrakten.

Det sker ikke så sjældent, at BUPL bliver tilkaldt til medlemssager, der drejer sig om samarbejdsvanskeligheder mellem personalet i en institution. BUPL vil gerne ind i sådanne sager og helst på så tidligt et tidspunkt, at der er chancer for, at organisationen kan være til hjælp med at genetablere et fornuftigt samarbejde.

Det kommer an på en helt konkret bedømmelse af den enkelte sag, om det vil være rimeligt at opsige på grund af sygdom. I bedømmelsen skal både institutionens og den ansattes forhold indgå.
| Senest opdateret 02-03-2017 |