Log ind

Lokale lønaftaler


Alle kommunalt ansatte på det pædagogiske område er omfattet af en lokal lønaftale. De lokale aftaler sikrer, at der kan tages hensyn til lokale forhold.


Spørgsmål og svar om lokal løn


Du kan læse om lønaftalen i din kommune på din lokale fagforenings hjemmeside.

Find din lokale fagforening


Der forhandles som udgangspunkt en gang om året. Der kan dog forhandles løn løbende i forbindelse med oprettelse af nye stillinger, nyansættelser og væsentlige stillingsændringer.


Forhandlinger om lokale lønaftaler kan foregå på kommunalt niveau, på forvaltningsniveau eller ude i din institution. Det er meget forskelligt, hvordan de lokale forhandlinger organiseres.

Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.

Find din lokale fagforening


Der er sat nogle overordende rammer for, hvordan kommunerne skal håndtere den lokale løndannelse. På den måde er alle kommunalt ansatte sikret et ensartet udgangspunkt. Rammerne dækker:

  • Lokale forhandlinger og procedureaftaler
  • Løn og nyansættelser
  • Lokal lønstatistik
  • Råderum til lokal løndannelse
  • Aftaleparter, forhåndsaftaler og begrundelser
  • Opsigelse og ophør af lokale aftaler
  • Rets- og interessetvister
  • Pension til tjenestemænd og reglementsansatte

Læs mere i fællesaftalen om lokal løndannelse for pædagogisk område

 


I vores pjece ‘OK-projekt vedrørende lokale lønaftaler’ får du gode råd til, hvordan institutionen kan udarbejde en lønpolitik og lave lokale aftaler om løn.

Se pjecen: OK-projekt vedrørende lokale lønaftaler