Log ind

Løntabeller


I løntabellerne kan du finde satserne for års- og månedsløn, pensionsbidrag, timelønninger overarbejdsbetaling, diverse funktionstillæg, time- og dagpenge.


Løntabeller


Løntabellerne indeholder oplysninger om de beløb, der knytter sig til dit løntrin og dine tillæg.

Hvis du ikke kender dit løntrin eller ved, hvilke tillæg du allerede får eller har mulighed for at få, kan du se det på din lønseddel.

Du kan også læse mere på: Sådan er din løn sat sammen


Tabellen dækker de fleste pædagoger – både kommunalt og privat ansatte, dog ikke privat ansatte, der er på overenskomsterne for frie grundskoler og DI II (SBA).
Se den kommunale løntabel gældende fra 1. oktober 2021 (pdf)

Privatansat under overenskomsten for DI II (SBA) – her findes der ikke en løntabel, men du kan finde oplysninger om løn i overenskomsten.
Se overenskomsten for DI II (SBA)

Er du tilknyttet et vikarbureau, der har indgået overenskomst med BUPL? Her kan du læse om din løn og dine arbejdsvilkår.
Se vikar-overenskomsten

 Pædagoger kan ansættes på timeløn, hvis de er beskæftiget under en måned.

Helt generelt gælder det, at timebetalingen beregnes som 1/1924 af den årsløn, du ville få, hvis du blev ansat på månedsløn i den pågældende stilling.

Garantiløn gælder også for timelønnede.

For arbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 06.00 til mandag kl. 06.00 og for at arbejde juleaftens dag, nytårsaftensdag og grundlovsdag betales et ulempetillæg på 40, 81 kr. (31. marts 2000-niveau) pr. time.

Ikke-uddannede klubmedarbejdere

Der gælder andre løntrin for ikke-uddannede klubmedarbejdere. Her er udgangspunktet for timelønsberegningen en grundløn på løntrin 17 med evt. tillæg af funktions- og kvalifikationsløn. Garantiløn gælder også for timelønnede.
Læs om garantiløn

Kontakt din lokale fagforening, hvis du har brug for vejledning  om din ansættelse som timelønnet.
Kontakt din lokale fagforening


Lønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. oktober 2021:

  • 11.584,07 kr. pr. måned i 1. lønnede praktikperiode
  • 11.959,96 kr. pr. måned i 2. lønnede praktikperiode

Lønnen procentreguleres efter den gældende aftale om lønninger for kommunalt ansatte.