Lønstatistik


I lønstatistikken kan du se, hvordan lønforhold og lønudviklingen er for pædagoger på det kommunale område.


Opdateret d. 04. juni 2019

Det vigtigste fra BUPL’s lønstatistik 2014

  • Pædagogerne har i perioden august 2013 til august 2014 haft en positiv reallønsudvikling.
  • Den gennemsnitlige løn for alle stillingsgrupper er samlet steget med 0,9 % i perioden august 2013 – august 2014. Souschefer/afdelingsledere har opnået de største lønstigninger (1,28 %).
  • Den typiske pædagog har en nettoløn svarende til løntrin 36, mens den typiske souschef/afdelingsleder er på løntrin 42. Den typiske leder er på løntrin 48.
  • De kvindelige ansatte på pædagogoverenskomsten har et lønniveau, der gennemsnitligt er 0,57 % højere end de mandlige ansatte.
  • Anciennitet er den faktor, der betyder mest for pædagogernes løn.
  • Kvinderne er overrepræsenterede i alle stillingskategorier undtagen i stillingskategorierne ikke-uddannede og souschefer/afdelingsledere. Det hænger sammen med, at der er ansat 83 % kvinder og 17 % mænd.
  • Lønstatistikken 2014 omfatter 41.959 fuldtidsstillinger, svarende til 45.486 beskæftigede personer.
  • Derudover omfatter lønstatistikken ledere, hvilket for 2014 omfatter 6.519 fuldtidsstillinger, svarende til 6.582 beskæftigede personer og omfatter ledere fra BUPL, SL og FOA.

Læs hele lønstatistikken:

Lønstatistik – Rapport 2014 (pdf)
Lønstatistik – Bilag 2014 (pdf)

Lønstatistikken er udarbejdet på baggrund af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Se også hvordan din løn er sat sammen

 

 

I 2010 fremlagde Lønkommissionen en redegørelse af lønniveau og lønspredning for bl.a. pædagoger i daginstitutioner og og for pædagogiske ledere.
Læs mere om ligeløn og lønkommissionens undersøgelser