Lønstatistik


I lønstatistikken kan du se, hvordan lønforhold og lønudviklingen er for pædagoger på det kommunale område.


Opdateret d. 21. juni 2021

Det vigtigste fra BUPL’s lønstatistik 2020:

  • Pædagoger på BUPL’s hovedoverenskomst tjener i gennemsnit kr. 31.402 om måneden for en fuldtidsstilling. Da pædagoger i gennemsnit arbejder 91% af en fuldtidsstilling, tjener den gennemsnitlige pædagog reelt kr. 28.500 om måneden.
  • De 5% lavest lønnede pædagoger tjener under kr. 26.900 for en fuldtidsstilling. De 5% højestlønnede tjener over kr. 35.600 for en fuldtidsstilling.
  • Pædagogernes startløn er 26.200 kr.
  • Ledere tjener med en gennemsnitlig fuldtidsløn på kr. 42.200 mest blandt BUPL’s medlemsgrupper. Der er kr. 18.000 til forskel mellem de lavest- og højest lønnede ledere.
  • Pædagoger, der arbejder i daginstitutioner (0-5 årsområdet), tjener i gennemsnit kr. 30.900. Pædagoger, der arbejder på 6-18 årsområdet, tjener i gennemsnit kr. 31.900.
  • Anciennitet har den største betydning for pædagogernes lønniveau. Efter 10 års anciennitet – hvor det sidste garantitrin for lønnen indtræder – stiger pædagogernes løn dog kun i beskedent omfang.
  • Pædagoger i Region Hovedstaden er højere lønnet end pædagoger i de øvrige regioner. Det skyldes til dels det centralt aftalte områdetillæg, men også en højere lokallønsandel.
  • Ikast Brande har den højeste gennemsnitsløn med kr. 33.300, mens Brønderslev har den laveste med kr. 30.100.

BUPL’s lønstatistik omfatter 51.600 kommunale fuldtidsstillinger. Alle tal er udarbejdet på baggrund af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Læs hele lønstatistikken her:
Pædagogernes lønniveau – Oversigt over pædagogernes løn nov. 2020 (pdf)

Se også:
Se også hvordan din løn er sat sammen

 

I 2010 fremlagde Lønkommissionen en redegørelse af lønniveau og lønspredning for bl.a. pædagoger i daginstitutioner og og for pædagogiske ledere.
Læs mere om ligeløn og lønkommissionens undersøgelser