Privat OK23 grafik

Nu er de private overenskomstforhandlinger i gang

Som privatansat pædagog er OK23 vigtig for din løn og dine arbejdsvilkår. Læs om overenskomstforhandlingerne og om, hvorfor du skal tjekke dine medlemsoplysninger - og huske at melde dig ind senest d. 1. januar 2023, hvis du ikke allerede er medlem.

BUPL's overenskomster med de private arbejdsgivere skal fornys med virkning fra 1. marts 2023, Det gælder  overenskomsterne med DI for pædagogisk personale og med Dansk Erhverv for pædagogiske vikarbureauer.

Siden år 2020, hvor vi sidste gang forhandlede private overenskomster, har meget ændret sig. Vi skal bl.a. forhandle OK23 på baggrund af en energikrise og historisk høj inflation. 

Fælles pres fra mange fagforbund

I BUPL er vi afhængige af de aftaler, der først indgås med de største brancher. Det er industrien og transportområdet, der lægger rammerne for de andre forhandlingsområder.

BUPL er en mindre organisation på det private område, men vi kan alligevel få indflydelse.

Alle overenskomster mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, som BUPL er medlem af, og Dansk Arbejdsgiverforening skal fornyes på samme tid. Derfor kan mange fagforbund lægge et fælles pres på arbejdsgiverne, så vi kan få det bedst mulige resultat.

Hvis der kommer storkonflikt

Resultaterne af de mange forhandlinger sammenkædes. Hvis ikke alle overenskomster bliver fornyet, kan det føre til en storkonflikt. Den sidste storkonflikt på det private område i Danmark var i 1998.

Hvis du er ansat på én af de to overenskomster, som skal fornyes til 1. marts 2023, skal du være medlem af BUPL senest 1. januar 2023, hvis du skal have ret til konflikt-understøttelse.

Disse temaer er i spil til OK23

Allerede nu ved vi, at disse temaer bl.a. skal diskuteres under forhandlingerne:

  • Løn

Det er vigtigt, at vi får lønstigninger. Pædagogers løn skal matche vores uddannelsesniveau, ansvar og betydning. Desuden stiger priserne, og vi skal sikre, at lønnen også stiger. Vi skal også sikre, at lønnen er attraktiv, så vi kan rekruttere nye kollegaer.

  • Pension, frihed eller løn

Der er en forventning om, at fritvalgs-ordningen udbygges ved at procentsatsen øges, og ved at den enkelte sikres ret til frit at vælge, om man vil benytte ordningen til frihed, løn eller pension. Det er også en mulighed at udbygge pensionsordningen, så beløbet til pension bliver højere eller egen-betalingen bliver mindre.

  • Vikarer og vilkår

På det pædagogiske område er der brug for vikarer, så fastansatte pædagoger ikke bare må løbe stærkere ved kollegers fravær. Men det er ikke i orden, at vikarer kan risikere deres forsørgelsesgrundlag, hvis de bliver syge. Bl.a. må vi drøfte mulighederne for registrering af vikariater med arbejdsgiverne, så vi mindsker udfordringerne for at få økonomisk hjælp ved længerevarende sygdom.

  • TR'er skal i centrum

Vi ved, at tillidsrepræsentanter styrker forhandlinger om både lokale løn- og arbejdsvilkår. Men TR er også en vigtig del af det lokale samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Derfor skal vi arbejde for at få flere tillidsvalgte.

Har vi de rigtige oplysninger om dig?

Tjek, at BUPL har de rigtige oplysninger om dig og din ansættelse – og ret dem, hvis de er forkerte. Så kan vi holde dig orienteret og sikre, at du får mulighed for at stemme om din nye overenskomst.

Tjek dine medlemsoplysninger her 

Meld dig ind i BUPL

Du skal være medlem af BUPL senest d. 1. januar 2023, hvis du vil have ret til konfliktunderstøttelse under en eventuel storkonflikt. Sig det også gerne videre til dine kolleger.

Meld dig ind her

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.