Tilbage til stillingsannoncer

KKFO ved Nørre Fælled Skole søger pædagog til Maj-Teamet (førskolebørnene) 

Vil du med på en spændende rejse, både fagligt, udviklingsmæssigt og personligt? Være med til at videreudvikle på fritidskulturen og et godt børneliv?

Kan du se dig selv i en hverdag med spændende aktiviteter, til tider med fart på, men sammen med en kollegagruppe som støtter, hjælper og altid ser en ny idé som en spændende idé?

Maj-Teamet (førskolebørnene) mangler en UNIK kollega, som vil være med til at give vores nye KKFO-børn en FANTASTISK start på fritidslivet.

Er dette mon ikke liiiige dig? Og er du klar til at tage fat fra maj 2023?

KKFO ved Nørre Fælled Skole (NFS) søger en kollega, som kan se sig selv i en hverdag med kreativitet, selvstændighed samt masser af skønne, nysgerrige og livlige børn.

Har du kompetencer indenfor science, bevægelse, musik, naturfag og krea-området? Vi giver rum, plads og mulighed for, at du kan have et af disse værksteder.

På NFS er man som pædagog en del af et årgangsteam.

Vi arbejder ud fra det “Hele Barn”, med fokus på trivsel, læring, dannelse og forældresamarbejde. Vi gør derfor meget ud af at se, møde og opleve barnet, hvor det er.

Vi arbejder i KKFO og Klubben ud fra Københavns Kommunes pejlemærker

 • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
 • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
 • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
 • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
 • Sammenhæng – også i overgange
 • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Vi har fokus på vores læringsmiljøer i KFFO'en i forhold til dannelse, udvikling og kreativitet. Dette kommer bl.a. til udtryk på børnemøder, hvor der er fokus på børneperspektivet. Udover at være i vores faste værksteder har vi projektløb, aktivitetsperioder og fokus på traditionerne.

Vores arbejdsplads

KKFO ved Nørre Fælled Skole huser et godt og velfungerende team, hvor faglighed og godt arbejdsmiljø bliver prioriteret højt. Vi er optaget af børnekultur, barnets udbytte af dagen i institutionen samt dannelse.

Fællesskaber, venskaber og medejerskab er højt på dagsordenen og derfor en naturlig del af vores og børnenes hverdag.

I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på målrettede pædagogiske indsatser med engagerede og nærværende voksne. I vores tilgang til børnene prioriteres anerkendelse og medbestemmelse, som for os betyder masser af omsorg og hensynet til det enkelte barns læring og udvikling.

Vi arbejder med visioner. Ikke kun børnenes, men også egne, for at sikre et spændende og udviklende børneliv.

Vi både hjælper og stiller forventninger til hinanden i personalegruppen.

Hvem ser vi som vores nye kollega?

Vi søger en pædagog med særlig passion og interesse for børn i aldersgruppen 6-9 år. Enten med erfaring eller med stort mod på at lære. Du skal være effektiv og kunne arbejde struktureret med henblik på en meningsfuld dag for det enkelte barn. Du kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du er en stærk holdspiller. Du skal have mod på at deltage, tage initiativ, præge og reflektere over den faglige udvikling i huset.

Du bliver en del af Maj-Teamet (førskole-teamet), som står for overgangen mellem børnehaver og KKFO'en. Derefter overgangen til skolen, hvor du også bliver en del af 0. årgangsteamet.

Du har lyst til at arbejde med barnets udvikling og trivsel. Du ser det hele menneske i hvert enkelt barn, du skal have lyst til – samt evne – at understøtte børnenes fundament gennem personlig og sproglig udvikling for at sikre børnenes sociale kompetencer.

Vi søger dig, der

 • Er uddannet pædagog
 • Har en positiv og anerkendende tilgang til børn
 • Er bevidst om, hvordan vi bruger sproget i daglig tale
 • Vil arbejde positivt med beslutninger truffet i fællesskab
 • Er fleksibel og kan hjælpe andre ved behov
 • Er vant til at bruge IT som arbejdsredskab
 • Er glad for at lære nyt og kan håndtere forandringer positivt
 • Er indstillet på en høj grad af fleksibilitet
 • Er initiativrig, ansvarsbevidst og tager selvstændige beslutninger
 • Bidrager til arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø

 

Du må gerne have arbejdet med

 • Klasserumsledelse
 • Det tværprofessionelle arbejde
 • Overgangsarbejde (gerne mellem børnehave, SFO og skole), hvilket sker hos os igennem Stærkt Samarbejde
 • Fri For Mobberi, som vi bruger i vores daglige arbejde
 • Dokumentation som et pædagogisk redskab


Dine kompetencer

Vi ser gerne, at du har kompetencer indenfor pædagogisk idræt, musik, sy, maling, træværksted.

Men vigtigst af alt kan vi med stolthed sige, at vi er en institution med et ”open mind”. Så kommer du med spændende kompetencer inden for alpehorn, raketopsætning, glaspusteri eller andet, du brænder for, så er vi meget interesserede i at høre om det!

Når alt dette er sagt, så vil vi bare gerne møde dig.

Stillingen

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Start 1. maj eller snarest derefter.

KKFO og Klubben ved Nørre Fælled Skole

KKFO'en ligger på samme matrikel som skolen. Vores klub ligger i forlængelse af KKFO'en, hvilket giver rig mulighed for et tæt samarbejde i dagligdagen og ikke mindst i forhold til overgangen fra KKFO'en til Klubben.

I KKFO'en går der aktuelt 140 børn fra 0.-3. årgang, og vi er 20 medarbejdere.

KKFO-arbejdstiden vil primært være mellem klokken 11.30-17.00 på skoledage og 07.00-17:00 i skoleferier. Derudover er der skoletimer i årsnormen.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest samt referencer.

Kontakt

Vi er meget interesserede i at se, hvem du er, og tænker, at du gerne vi se os.

Kontakt for en rundvisning allerede i dag KKFO-leder Martin Nielsen på 3070 3120.

Søg via linket senest torsdag den 23. marts 2023  

Samtaler afholdes tirsdag og onsdag i uge 13.

 

Venlig hilsen 
Københavns Kommune
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.