Job med løntilskud

Løntilskud er en ansættelse, hvor du får udbetalt løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiver får tilskud til lønnen fra dit jobcenter. Du kan få tilbudt ansættelse med løntilskud, når du har været ledig i 26 uger. Du har dog ret til ansættelse med løntilskud fra første ledige dag, hvis du enten er mere end 50 år, enlig forsørger og/eller ufaglært.

HUSK

Aftaler om løntilskud skal aftales med dit jobcenter og skal fremgå af din individuelle jobplan. Bemærk, at du stadig skal være tilmeldt som ledig ved jobcentret og søge job som aftalt med BUPL-A. 

Løntilskud er en ansættelse, hvor du får udbetalt løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiver får tilskud til lønnen fra dit jobcenter. Du skal derfor ikke sende dagpengekort til BUPL-A i perioden, hvor du er ansat med løntilskud. Men du skal stadig være tilmeldt dit jobcenter som ledig og dermed arbejdssøgende. 

Arbejde med løntilskud kan ikke bruges til at genoptjene ny dagpengeret. Men det er en mulighed for at få erfaring eller nye færdigheder. 

I en privat virksomhed: 

  • Du kan være ansat i job med løntilskud op til 6 måneder.
  • Du bliver ansat til overenskomstmæssig løn - eller den løn, der er gældende for funktionen, hvis området ikke er dækket af overenskomst. Du kan få supplerende dagpenge, hvis du er ansat på deltid. 

I en offentlig virksomhed:

  • Du kan være ansat i job med løntilskud op til 4 måneder. 
  • Du bliver ansat til en løn, der svarer til det beløb, du får i dagpenge. Du kan ikke få supplerende dagpenge, når du er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du har dog ret til pension, der beregnes ud fra den overenskomstmæssige løn for jobbet. Du optjener ligeledes feriepenge. 

Der skal være tale om merbeskæftigelse i virksomheden, og du kan ikke blive ansat i den virksomhed, hvor du senest har arbejdet. Men kan du finde et job med løntilskud, og er betingelserne i øvrigt opfyldte, skal dit jobcenter sige ja til, at du bliver ansat. 

Hvad er aktivering? Og hvilke regler gælder?

Du kan i princippet få et tilbud om aktivering fra første dag, du er ledig. Får du et tilbud om aktivering, må du som udgangspunkt ikke sige nej. Du har pligt til at deltage.

Jobcenteret skal senest give dig et tilbud om aktivering, når du har været ledig i 6 måneder. Du kan altid selv tage initiativet til at komme i aktivering. 

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud, skal du melde sygdom til din arbejdsgiver - og dermed ikke på jobnet.dk. Når du er ansat i et job, hvor din arbejdsgiver får tilskud til din løn, har du enten ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge efter reglerne for øvrigt ansatte. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.