Job med løntilskud

Løntilskud er en ansættelse, hvor du får udbetalt løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiver får tilskud til lønnen fra dit jobcenter. Du kan få tilbudt ansættelse med løntilskud, når du har været ledig i 26 uger. Du har dog ret til ansættelse med løntilskud fra første ledige dag, hvis du enten er mere end 50 år, enlig forsørger og/eller ufaglært.

HUSK

Aftaler om løntilskud skal aftales med dit jobcenter og skal fremgå af din individuelle jobplan. Bemærk, at du stadig skal være tilmeldt som ledig ved jobcentret og søge job som aftalt med BUPL-A. 

Løntilskud er en ansættelse, hvor du får udbetalt løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiver får tilskud til lønnen fra dit jobcenter. Du skal derfor ikke sende dagpengekort til BUPL-A i perioden, hvor du er ansat med løntilskud. Men du skal stadig være tilmeldt dit jobcenter som ledig (og dermed arbejdssøgende). 

Arbejde med løntilskud kan desværre ikke bruges til at genoptjene ny dagpengeret. Men det er en virkelig god mulighed for at få erfaring eller genoptrænet eller tilegnet nye færdigheder. I mange tilfælde fører en ansættelse med løntilskud til et fast job. 

Du kan være ansat i job med løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder. I en offentlig virksomhed kan du være ansat i op til 4 måneder. 

Hos en privat arbejdsgiver bliver du ansat til overenskomstmæssig løn - eller den løn, der er gældende for funktionen, hvis området ikke er dækket af overenskomst. Du kan få supplerende dagpenge, hvis du er ansat på deltid. 

Hos en offentlig arbejdsgiver bliver du ansat til en løn, der svarer til det beløb, du får i dagpenge. Du kan ikke få supplerende dagpenge, når du er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du har dog ret til pension, der beregnes ud fra den overenskomstmæssige løn for jobbet. Du optjener ligeledes feriepenge. 

Der skal være tale om merbeskæftigelse i virksomheden, og du kan ikke blive ansat i den virksomhed, hvor du senest har arbejdet. Men kan du finde et job med løntilskud - og er betingelserne i øvrigt opfyldte - skal dit jobcenter sige ja til, at du bliver ansat. 

Hvad er aktivering? Og hvilke regler gælder?

Du kan i princippet få et tilbud om aktivering fra første dag, du er ledig. Får du et tilbud, må du som udgangspunkt ikke sige nej. Du har pligt til at deltage. Jobcenteret skal senest give dig et tilbud om aktivering, når du har været ledig i 6 måneder. Det svarer til, at du har fået udbetalt dagpenge for 962 timer. Husk også, at du altid selv kan tage initiativet til at komme i aktivering. Med denne pjece vil vi gerne klæde dig på, så du kender dine muligheder.

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud

Hvis du bliver syg, mens du er ansat i job med løntilskud, skal du melde sygdom til din arbejdsgiver - og dermed ikke på jobnet.dk. Når du er ansat i et job, hvor din arbejdsgiver får tilskud til din løn, har du enten ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge efter reglerne for øvrigt ansatte. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.