Log ind

Jeg skal på ferie


OBS – Der kommer nye ferieregler 1. september 2020. Som overenskomstansat pædagog har du ret til at holde 6 ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der er særlige regler for privatansatte og for ledige.


Er du privatansat?

Er du ansat på en privat institution eller skole, er der andre regler for ferie end dem, som dine kommunalt ansatte kolleger er omfattet af. Feriereglerne, for dig som privat ansat, finder du i de enkelte overenskomster.

Er du ledig?

Hvis du ikke er i arbejde, gælder der nogle andre forhold når du skal på ferie.

Planlægning af din ferie

I de fleste daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber tilrettelægger lederen ferien for det kommende ferieår i samarbejde med de ansatte.

Hovedferien er på 3 uger, og skal som hovedregel holdes samlet i ferieperioden (1. maj til den 30. september). Resten af den ferie, du har ret til at holde, kaldes øvrig ferie.

Løn under ferie

Som kommunalt ansat pædagog har du ret til at holde 6 ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Optjening af ferie med løn sker løbende, og når du har været ansat et helt kalenderår, har du optjent ret til ferie med løn i 6 uger i det efterfølgende ferieår. Et ferieår løber fra 1. maj til 30. april året efter.

Forhindret i ferie – hvis du f.eks. bliver syg

Hvis du er sygemeldt op til din ferie, er det i de fleste tilfælde ikke muligt for dig at holde ferie.

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du få erstatningsferie efter 5 sygedage.

Spørgsmål om ferie generelt

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med f.eks. afvikling eller optjening af ferie, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om ferie.