Log ind

Jeg skal på barsel


Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn, i resten af orlovsperioden modtager du barselsdagpenge.


Før fødslen

Graviditetsundersøgelser
Du har ret til at gå til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid, hvis det passer ind i institutionens rytme og ikke er til gene for arbejdspladsen.

Besked om graviditet
Du skal senest 3 måneder før fødslen, fortælle din leder at du er gravid. Hvis du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden, vil det være praktisk at fortælle det tidligere.

Besked om orlov
Du skal senest 3 måneder før fødslen give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov. Du skal samtidig dokumentere din termin, for eksempel med kopi af vandrejournal.

Orlov
Du har ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er 8 uger til den forventede fødsel.

OBS – Hvis du er ansat på overenskomst med Frie Grundskoler, har du kun ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er 6 uger til den forventede fødsel.

Orlov tidligere end 8 uger/(6 uger) før forventet fødsel
Du har mulighed for tidligere orlov, hvis arbejdets karakter betyder en risiko for fostret, eller hvis graviditeten har et sygeligt forløb.

Undgå smitte og tunge løft
Vær opmærksom på god hygiejne i institutionen og kontakt din læge, hvis du tror, du er smittet. Infektionssygdomme som for eksempel røde hunde, indebærer en vis risiko for dig og fostret. Husk altid at bruge en god løfteteknik, da mange, tunge, akavede og pludselige løft kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel.

Efter fødslen - Mor

Orlov med løn
Efter fødslen har du ret til barselsorlov i 14 uger med sædvanlig løn.

Orlov, hvor længe?
Efter de første 14 uger efter fødslen har du ret til fravær i 32 uger mere. Du kan forlænge de 32 uger med 8 uger og med yderligere 6 uger.

Økonomi
Det er ikke hele perioden efter den 14. uge efter fødslen, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er i alt 32 ugers barselsdagpenge som skal dække den orlov du eller faren holder. Af de 32 uger på barselsdagpenge er der 6 uger med løn til mor. Herudover er der 6 uger med løn til enten dig eller til faren til barnet. Disse uger kan deles mellem forældrene.

Nedsat kontingent
Du kan i en del af din orlov betale halv pris for dit medlemskab af BUPL.

Tidlig planlægning
Du skal inden otte uger efter fødslen give din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejdet efter orloven.

Individuelt tilrettelagt orlov
Kombinationsmulighederne for orlov til dig og/eller dit barns far er temmelig mange.

Særlige regler for ansatte i private dagtilbud
Er du ansat i et privat dagtilbud, gælder der særlige regler.

Efter fødslen - Far eller medmor

Orlov med løn
Som far eller medmor har du ret til 2 ugers orlov med sædvanlig løn i forbindelse med dit barns fødsel.

Orlov, hvor længe?
Du har ret til fravær fra dit arbejde i yderligere 32 uger.

Besked om orlov
Du skal give din leder besked om de 2 ugers orlov i forbindelse med dit barns fødsel inden 4 uger før fødslen. Du kan aftale med din leder, at disse 2 uger ligger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Du skal inden 8 uger efter fødslen give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde andet fravær (forældreorlov) og om længden af orloven.

Økonomi og planlægning
Der er mange kombinationsmuligheder for dig og din familie. og det er ikke hele perioden, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er øremærket 7 ugers orlov med løn til dig som far/medemor af de 32 ugers barselsdagpenge. Herudover er der 6 uger med løn til enten far/medmor eller mor eller til deling.

Særlige regler for ansatte i private dagtilbud
Er du ansat i et privat dagtilbud, gælder der særlige regler.

Efter fødslen - Både mor og far/medmor

Orlov senere
En af forældrene har ret til at udskyde en del af de 32 ugers orlov og bruge denne periode inden dit barn fylder 9 år. Du har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af din barselsorlov. Derudover kan du aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov, der skal bruges inden barnet fylder 9 år.

Delvist arbejde
Du kan godt genoptage arbejdet delvist allerede efter de første 2 uger efter fødslen, og samtidig forlænge fraværs- og dagpengeretten/lønretten.

Omsorgsdage
Du har både som mor og far/medmor ret til 2 omsorgsdage pr. år pr. barn, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Der er ret til omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født.

Planlægningen
Der er mange kombinationsmuligheder for at holde barsels- og forældreorlov for dig og din familie. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er hele perioden, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Det er også vigtigt, at have afklaret, hvordan I samlet set skal holde barselsorlov og eventuel ferie og give jeres arbejdsgivere besked senest 8 uger efter fødslen.

Mere om barsel

Læs mere om barsel, adoption, børns sygdom med videre og få svar på de oftest stillede spørgsmål.