Log ind

Jeg skal have nedsat kontingent


Du kan få gratis medlemskab eller nedsat kontingent, hvis du i en periode er på dagpenge eller slet ingen indtægt har. Du kan også få nedsat kontingent, hvis du for eksempel er på barsel eller er syg i længere tid.


Ledig på dagpenge

Som ledigt medlem af BUPL kan du få nedsat dit kontingent til det halve, hvis du opfylder visse forudsætninger. Når du kommer i arbejde, har du pligt til at orientere BUPL og a-kassen om dit nye arbejde.

Kontingentnedsættelsen kan gives i op til tre måneder ad gangen. Derefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Modtager BUPL ansøgningen i umiddelbar forlængelse af en tidligere periode med nedsat kontingent, vil kontingentnedsættelsen bevilges i forlængelse af denne periode.

Krav for at søge:

  • Du skal have været ledig i mindst en måned
  • Du skal have været ledig i mindst 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid
  • Du skal stadig være ledig i mindst af 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid
  • Hvis du alligevel ikke er berettiget til at få nedsat det faglige kontingent, skal det efterbetales.

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL’s medlemsafdeling.

Barsel - udbetalt fra Udbetaling Danmark

Mens du er på barselsdagpenge, kan du få nedsat dit fagforeningskontingent.

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL’s medlemsafdeling.

Sygdom og sygedagpenge

Er du på sygedagpenge, kan du få nedsat kontingentet til BUPL til det halve.

Kontanthjælp eller ressourceydelse

Er du på kontanthjælp eller ressourceydelse, kan du søge om fritagelse/nedsættelse af dit faglige kontingent.

Orlov uden løn

Hvis du er på orlov uden løn kan du søge om nedsat kontingent.

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL’s medlemsafdeling.

Uddannelse

Er du under uddannelse og tjener mindre end dagpengesatsen, kan du få nedsat kontingent til BUPL til det halve.

I nogen tilfælde kan du også få nedsat kontingent til a-kassen. For nedsat kontingent under uddannelse kontakt medlemsafdelingen:

Tlf: 35 46 52 10
Mail: bupl@bupl.dk

Lønsikring – tjener under beløbsgrænsen

For at du ikke skal økonomisk belastes af en ordning, du ikke kan gøre brug af, fordi du ligger under nederste beløbsgrænse, kan du i stedet få gratis kontingent i en måned, hvis du har betalt til den kollektive lønsikring i et år.

På et år har du betalt 12×38 kr. for Lønsikring – i alt 456 kr. Når du får kontingentet gratis i en måned sparer du 504 kr. Det vil sige, at du faktisk alt i alt slipper en smule billigere end før.

Beløbet vil blive modregnet en af dine næste opkrævninger.

Du skal opfylde disse forudsætninger:

  • Din skattepligtige indtægt for indkomståret må ikke overstige 288.720 kroner, hvis du er fuldtidsmedlem.
  • .Du må ikke have fået udbetalinger fra den kollektive lønsikring i det seneste fulde kalenderår.
  • Du skal have betalt til den kollektive lønsikring i mindst 6 måneder (Som medlem af både BUPL og BUPL-A betaler du automatisk til den kollektive lønsikring).

Øvrige muligheder

I helt særlige tilfælde kan du i en kort periode blive helt eller halvt fritaget for at betale kontingent. Lige nu kan du fx søge om kontingentnedsættelse, hvis du eller din familie rammes hårdt økonomisk af den aktuelle Corona-nedlukning.
Det er formanden for din lokale fagforening, der vurderer dine muligheder for at få nedsat kontingent.


Du kan også få passivt medlemskab af fagforeningen til 152 kr. om måneden, hvis du ikke er i arbejde eller jobsøgende på BUPL’s arbejdsområde. Som passivt medlem kan du ikke få faglig hjælp, har ikke stemmeret i BUPL og er ikke omfattet af den kollektive lønsikringsordning.

Kontakt medlemsafdelingen, hvis du ønsker passivt medlemskab.