BUPL's holdning til folkeskolereformen - pædagoger i skolen

Læs om folkeskolereformen og hvad den betyder for pædagogers arbejde i SFO'er, i klubber, på fritidshjem og i skolen.

Gør en god skole bedre. Sådan lyder overskriften på folkeskolereformen. 

En af visionerne er et fagligt løft med længere skoledage. Men også flere timer, som både pædagoger og lærere skal stå for. 


BUPL's holdning til folkeskolereformen
BUPL ser både muligheder og udfordringer i regeringens folkeskolereform. Reformen anerkender pædagogprofessionen i skolen, men udfordrer fritidslivet.

En sammenhængende skoledag vil styrke børn og unges trivsel og læring. BUPL ser dog gerne, at reformen mere ambitiøst forholder sig til, hvordan der kan skabes et bedre sammenhængende børne- og ungeliv.

Og pædagogernes rolle i folkeskolen skal sikres, da pædagoger gør en god skole bedre sammen med lærerne.

Pædagoger i skolen
Læs mere om folkeskolereformen og pædagoger i undervisningen

Folkeskolereformen - kort fortalt
Få et overblik over de punkter i reformen, der har størst betydning for dit og dine kollegers arbejde.

Folkeskolereformen - Guide til tillidsrepræsentanter, ledere og andre pædagogfagligt interesserede
Pjecen her skal give dig, som indgår i de mange drøftelser, et indblik i de forskellige forhold, der er gode at få diskuteret og forhandlet på plads. 

Undervisningsministeriets hjemmeside om reformen i praksis
Den nye folkeskole


Høringssvar

Læs aftalen  mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013)

Læs BUPL's høringssvar på folkeskolereformaftalen 18.09.2013 (pdf)


Undersøgelser og fakta om pædagoger i skolen
Der er lavet flere grundige undersøgelser om bl.a. pædagogfaglig ledelse i skolen. 

Find tal og undersøgelser om pædagoger i skolen

| Senest opdateret 30-10-2017 |