Pædagog og børn holder i hånden og laver rundkreds.

Tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant skal du understøtte gode arbejdsforhold på din arbejdsplads og sætte dig ind i meget ny viden. BUPL Hovedstaden klæder dig godt på til rollen.

Dine TR-opgaver

Du skal fremme gode og rolige forhold på din arbejdsplads, og du har et særligt ansvar for, at aftaler og overenskomster overholdes på arbejdspladsen.

I din rolle som TR er du også kontaktleddet til BUPL Hovedstaden. Du skal sikre, at informationer fra fagforeningen bringes videre til dine kollegaer samt bringe dine kollegaers holdninger og diskussioner videre til fagforeningen, så vi sammen kan styrke det pædagogiske arbejde i vores kommuner.

At være TR kræver ressourcer, og vi forventer, at din arbejdsplads giver dig tid til at deltage i møder og kurser samt forberede dig til TR-opgaver. Det ligger i rammeaftalen mellem arbejdsgiver og faglige organisationer.

TR-uddannelse

Alle TR’ere skal deltage i vores TR-uddannelse. Den klæder dig på i dit TR-arbejde.

Vores uddannelse består af to moduler fordelt på syv dages undervisning, og giver dig brugbare redskaber til at udføre dit tillidshverv.

På første modul gennemgår vi overenskomsten og de nødvendige love og regler.

På andet modul kommer vi omkring formidling, konflikthåndtering, politisk strategi og din rolle som TR.

Vi afholder uddannelse for TR i foråret og efteråret. Du skal kunne gennemføre begge moduler inden for samme periode.

Tilbud til TR'ere

TR-MØDER OG FÆLLESMØDER
Ved TR-møder orienterer vi dig om aktuelle problemstillinger og handlemuligheder i din kommune. Samtidig er dine erfaringer fra hverdagen vigtig viden for fagforeningens arbejde i din kommune. Møderne giver dig også mulighed for at møde andre TR-kollegaer og dele viden og erfaringer med dem.

Fællesmøder er for både TR’ere og ledere, og en del af vores arbejde for at styrke samarbejdet mellem TR, leder og fagforening. Møderne tager udgangspunkt i konkrete emner.

TR-TRÆF
En gang om året afholder vi TR-træf, der er et heldagsevent med oplæg, workshops og forplejning. Til TR-træf får du mulighed for at gå i dybden med relevante emner, der kan give dig ny indsigt i forhold til din TR-rolle samtidig med, at du kan udveksle erfaring og viden med andre TR-kollager fra hele BUPL Hovedstaden.

TR-NETVÆRK (KUN KØBENHAVN) 
Som TR i Københavns Kommune er du en del af TR-netværket, hvor du har mulighed for at diskutere lokale problemstillinger, udveksle erfaringer og få kollega-hjælp i konkrete sager. 

TR-råd

TR-rådet er repræsentant for alle TR’ere i BUPL Hovedstaden. Rådet udvikler politik og arbejder for at sikre sammenhæng i TR-arbejdet. Rådet bidrager med værdifulde input og fokuspunkter til fagforeningens arbejde. Det er også TR-rådet, der arrangerer TR-træf. 

Medlemmer i TR-rådet vælges for to år. Valget finder sted ved det årlige TR-træf. Find dit TR-råd her

Valgskema til TR og TR-suppleant

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.