Folketingsvalg 2019 – Venstre


Her finder du Venstres politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

– Det er ikke afklaret om der afsættes flere penge. I Venstre er vi optagede af, at så mange børn som muligt får en god start på livet. Derfor er vi i gang med at ansætte flere pædagoger i de institutioner, der har en høj andel af sårbare børn. Og vi vil sikre, at personalet har de helt rette kompetencer til at være sammen med de børn, der er sårbare.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

– I Venstre er vi optagede af, at så mange børn som muligt får en god start på livet. Derfor er vi i gang med at ansætte flere pædagoger i de institutioner, der har en høj andel af sårbare børn. Og vi vil sikre, at personalet har de helt rette kompetencer til at være sammen med de børn, der er sårbare.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 NEJ

– Venstre mener ikke, at minimumsnormeringer er den rette løsning. Det skal være op til kommunerne og institutionerne selv at bestemme, hvordan forholdet mellem børn og pædagoger skal være. Det tror vi på, at de kan håndtere godt og forsvarligt. Vi håber, at kommunerne fremadrettet vil prioritere penge til børneområdet.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

– Det er ikke afklaret om der afsættes flere penge til flere to-voksen timer.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 JA

– For Venstre er det afgørende, at den understøttende undervisning bliver brugt efter formålet og har en høj kvalitet. Derfor har vi for nylig indgået en god aftale om folkeskolen, hvor vi bl.a. løfter kvaliteten af den understøttende undervisning.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

– Det er kommunens ansvar at sikre, at både skolerne og SFO’erne er af høj kvalitet.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

– Det er vigtigt, at unge har fællesskaber at mødes i. Derfor er klubområdet også vigtigt og måske i sær i udsatte boligområder, for at begrænse at de unge vælger kriminaliteten frem for fællesskabet. Det er ikke afklaret om der øremærkes penge til dette område.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Vi ved, at barnets første 1.000 dage er afgørende for resten af barnets liv. Derfor har regeringen afsat penge til, at der skal flere pædagoger i de institutioner med flest børn fra sårbare familier. Og pædagogerne skal være endnu bedre til at håndtere børn fra udsatte familier. Venstre vil arbejde for, at alle børn har de bedste muligheder for at skabe et godt og dejligt liv.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– Venstre vil arbejde hårdt for at sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom. Det er nemlig en rigtig hård og uretfærdig start på livet. Det er bl.a. derfor, at Venstre hver dag arbejder for at sikre, at forældre bliver flyttet fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse, så så mange børn som muligt får de bedste muligheder for et godt liv. Det er den bedste hjælp for børnene.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– Vi kan nu se, at dansk økonomi er så stærk, at vi kan lade midlerne blive indenfor uddannelsessektoren fra 2022.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 JA

– Venstre ønsker lige muligheder for alle – uanset køn. Vi ønsker et mangfoldigt samfund, hvor der er plads til at være den, man er, og et samfund, hvor man kan bidrage med sine evner og kompetencer. Men lovgivning og tvang er ikke vejen frem.


Mere om valget: