Folketingsvalg 2019 – Socialistisk Folkeparti


Her finder du Socialistisk Folkepartis politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?

– I første omgang satser vi på minimumsnormeringer, svarende til seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 JA

 


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 JA

 


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 JA

– I første omgang satser vi på minimumsnormeringer, svarende til seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?

SF arbejder for at udvikle kvaliteten af den understøttende undervisning og en kortere undervisningsdag. Normeringerne i SFO (fritidsinstitutioner) skal være markant bedre. Der bør højst være ni børn per voksen. Og så bør vi udvide åbningstiden i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber, så fritidsfællesskaberne kan fylde mere i løbet af dagen. Det er endvidere afgørende, at alle forældre har råd til at sende deres børn i en skolefritidsordning. Derfor skal der være loft over forældrebetalingen i skolefritidsordninger på 40 %.


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 JA

 


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 JA

 


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 JA

 


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

 

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– SF er stor tilhænger af social normeringer, men for at sikre den tidlige indsats skal der også satses på bedre samarbejde mellem sundhedspleje og daginstitutionsområdet, så især udsatte børn kommer ind i et godt og udviklende børnemiljø. Endvidere peger vi på muligheden for at tilknytte socialrådgivere til daginstitutionerne, så udsatte børn og familier kan få støtte og vejledning så tidlig som muligt.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– SF vil have fjernet kontanthjælpsloftet så hurtigt som muligt, da det er med til at skabe børnefattigdom. Og så vil vi have genindført arbejdet med en fattigdomsgrænse igen.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– SF vil have fjernet omprioriteringsbidraget på alle uddannelser.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 JA

– Der skal derfor indføres ordentlige ligelønsstatistikker igen – og så skal man i kommunerne have en mere målrettet ligestillingspolitik, hvor man for det første forsøger at rekruttere flere mænd og kvinder på tværs af kvinde- og mandedominerede fag. Derudover skal man forsøge målrettet at rekruttere flere kvinder til lederjob både på institutionsniveau og i forvaltningerne.


Mere om valget: