Folketingsvalg 2019 – Socialdemokratiet


Her finder du Socialdemokratiets politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 14. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 JA

– Vi vil have flere pædagoger særligt i de institutioner, der har mange udsatte børn. Vi vil bygge oven på de sociale normeringer, der allerede er blevet indført, og på den måde sikre flere hænder.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 JA

– Vi vil i samarbejde med kommunerne fastsætte mål for andelen af uddannet personale i dagtilbud.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 NEJ

– Vi går ikke ind for en rigid minimumsnormering, fordi vi grundlæggende mener, at der skal være plads til, at kommuner og institutioner selv kan bestemme, hvordan personalet bruges bedst hos dem. Og vi tror ikke nødvendigvis, at minimumsnormeringer er den bedste måde at sikre flere hænder til vores børn.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 JA

– Vi har netop indgået en aftale om folkeskolen, hvor vi kæmpede hårdt for, at det skal være lettere for skoler at kunne veksle to UU-timer til to-voksenordninger. Det lykkedes vi heldigvis med.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 JA

– Den understøttende undervisning udgør rygraden i folkeskolereformens intention om en mere spændende og varieret skoledag. Derfor har vi også stået vagt om UU-timerne i den seneste aftale om folkeskolen. Vi mener, at UU-timerne er med til at opnå målet om, at vi får løftet alle børn, uanset deres sociale baggrund.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 JA

– Kvaliteten og mulighederne i SFO’er, fritidsinstitutioner og ungdomsklubber med mange udsatte børn i nærområdet skal løftes. Derfor vil vi styrke klubtilbuddene i de udsatte områder med sociale normeringer, krav om opsøgende arbejde og længere åbningstider.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

– Vi vil styrke klubtilbuddene i de udsatte områder med sociale normeringer, krav om opsøgende arbejde og længere åbningstider.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?
Arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer.


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Vi foreslår både familiepædagoger og sociale normeringer i vores socialudspil.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– Børn skal ikke vokse op i fattigdom. Vi ønsker at indføre en fattigdomsgrænse igen og at der udarbejdes en årlig fattigdomsredegørelse, som kan være med til at fortælle om årsager til og konsekvenser af fattigdom.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– Nedskæringerne går hårdt ud over kvaliteten. Og øger presset for yderligere centralisering, så der bliver færre uddannelser tæt på de unge. Det synes vi ikke, er den rigtige vej at gå.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 JA

– Vi går ind for lige løn for lige arbejde. Vi støtter den danske model, hvor den konkrete forhandling om løn og arbejdsvilkår foregår mellem arbejdsmarkedets parter.


Mere om valget: