Folketingsvalg 2019 – Radikale Venstre


Her finder du Radikale Venstres politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 JA

– Radikale Venstre vil ansætte 4.500 flere pædagoger. Det koster 1,8 mia. kroner om året. Det handler både om hænder og faglighed, og derfor vil vi også bruge 1 milliard kroner på efteruddannelse.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 JA

– Det er vigtigt, at børn er omgivet af dygtige og søde voksne og nok af dem. Vi skal arbejde hen imod, at alle voksne omkring børnene er uddannede.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 JA

– Vi ønsker, at der skal være en minimumsnormering i kommunerne, sådan så der er ordentlige normeringer alle steder og frihed til at rykke rundt inden for kommunen.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 JA

– Vi vil give skolerne mulighed for at gøre skoledagen kortere og bruge pengene på, at eleverne kommer ud af skolen en dag om ugen.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 JA

– Vi skal lykkes med, at det er sjovt for alle børn at gå i skole, så vi ikke taber alle de børn, som går død i at sidde stille og lytte hele dagen. Derfor siger Radikale Venstre nej til flere fagtimer.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 JA

– SFO er vigtig. Vi drømmer om fede fritidshjem og byggelegepladser overalt i landet. Børn skal ud og tumle og bygge og lege.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

– Vi har spildt de seneste fire år på, at regeringen snakker om straf og mærkbare konsekvenser i stedet for at sætte tidligt ind og fange de unge med god opmærksomhed.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Radikale Venstre arbejder for, at pædagoger kan komme hjem i sårbare familier, så forældrene får hjælp til at lære at lege, snakke og tumle med børnene med det samme.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– Ingen børn i Danmark skal vokse op i fattigdom. Jeg kan ikke forstå, at regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at gøre flere familier fattige. Det strider mod alt, hvad vi tror på.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– Hvis Radikale Venstre stadig havde været i regering, ville der ikke være besparelser på pædagoguddannelsen. Vi betaler en høj pris for, at regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at skære ned hvert eneste år. Vi skal have flere timer og flere værksteder på pædagoguddannelsen, ikke besparelser!

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 JA

– Vi skal have ligestilling. På kontoen. Og endnu vigtigere for børnene: Vi skal have flere mandlige pædagoger.


Mere om valget: