Folketingsvalg 2019 – Nye Borgerlige


Her finder du Nye Borgerliges politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?
Vi ønsker at stille dagtilbuddene meget mere frie. At levere højkvalitet kan være mange ting, og det skal de dygtige fagprofessionelle aftale i samspil med ledelse og forældrebestyrelse.

Vi har tillid til, at fagfolk ved bedre end politikere. Det er fagfolkene, der ved, hvordan deres dagtilbud bliver allerbedst og bedst kommer til at tilgodese deres børne- og forældregruppe. Børn skal have nærværende voksne – ikke handleplaner og Excel-ark.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 IKKE AFKLARET

– Mange af pengene bruges forkert. Vi skal væk fra, at pædagoger og medhjælpere bruger lang tid på bureaukrati. Vi skal tilbage til mere tid til kerneopgaven. Varme hænder bør være den bedste prioritering til at sikre et dagtilbud af høj kvalitet.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 NEJ

– Det vil vi ikke diktere. Det skal være op til det enkelte tilbud, hvad de vil prioritere – i samspil med forældre og ledelse.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 IKKE AFKLARET

Men et dagtilbud af høj kvalitet vil naturligt betyde en god normering. Derfor skal vi lade dagtilbuddene bestemme mere og bruge deres faglighed i samarbejde med forældrene – i stedet for, at det er politikerne, der dikterer.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?

Sætte skolerne fri og give folkets skole tilbage til folket. Mindre bureaukrati og mere tillid til fagkundskaben.


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 NEJ

– Det skal være op til den enkelte skole selv at bestemme, om de ønsker flere timer, hvor der indgår en pædagog.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 NEJ

– Vi mener ikke, at skolereformen har gang på jord – derfor heller ikke den understøttende undervisning. Vi vil sætte skolerne fri og lade fagkundskaben råde – ikke politikere og reformer.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 IKKE AFKLARET

– Det skal være op til det enkelte tilbud – SFO/fritidshjem/lignende – hvad de vil prioritere – i samspil med forældre og ledelse.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 IKKE AFKLARET

– Det er en kommunal opgave eventuelt at prioritere klubområdet. Det er ikke noget, der skal besluttes på landsplan.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?

En tidlig indsats er vigtig. Når fagpersonerne omkring barnet finder ud af, at barnet ikke trives, skal der handles øjeblikkeligt. En koordineret indsats er vigtig for at sikre barnets tarv. Det er fagpersoner, der skal vurdere i samråd – ikke blot en enkelt sagsbehandler.


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

 

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 IKKE AFKLARET

– Der er danske familier, der af forskellige årsager er udsatte, og hvor pengene der skulle gå til barnets underhold, går til andre ting. De familier skal vi være ekstra opmærksomme på og sætte ind med hjælp til.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 IKKE AFKLARET

 

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 IKKE AFKLARET

– Vi mener som udgangspunkt, at vi har ligeløn i Danmark.


Mere om valget: