Folketingsvalg 2019 – Kristendemokraterne


Her finder du Kristendemokraternes politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 JA

– 2 mia. kr. sættes af til minimumsnormeringer på 1 voksen pr. 6 børnehavebørn og 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 JA

– Målet er 80%


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 JA

– Vi følger BUPL’s anbefalinger.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 SOM UDGANGSPUNKT JA

– Men vi lader det være op til den enkelte skole/institution.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

– Det er op til den enkelte skole/institution. Vi stiller ingen krav og sætter skoler og institutioner fri.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 JA

 


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

– Gerne i samarbejde med frivillige foreninger.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Det er netop ét af vores allervigtigste områder.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– Vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Vi sætter gerne et mål for børnefattigdom, men mener at mange forskellige områder skal i spil. At afskaffe fattigdomsydelserne er første skridt.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– Og sikre uddannelser i hele landet.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 JA

– Men har ikke konkrete forslag klar. Vi er dog positive og lytter åbent.


Mere om valget: