Folketingsvalg 2019 – Konservative


Her finder du Konservatives politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?
Det er afgørende, at sikre et lærerigt og udviklende miljø for børn i daginstitution. Derfor har vi blandt andet udarbejdet en ny læreplan på dagtilbudsområdet og prioriteret en højere social normering i de institutioner, hvor der går mange udsatte børn. For vi ved, at daginstitutionerne kan noget helt særligt i forhold til at give børn en god start på livet.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 JA

– Vi vil gerne prioritere flere normeringer til socialt udsatte børn og bedre normeringer i daginstitutionens ydertimer.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 JA

– Vi har i to omgange prioriteret penge til en højere andel af pædagoger i daginstitutioner med stor andel af udsatte børn.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 NEJ

– Vi ser gerne flere pædagoger i landets dagtilbud og vi har selv tilført midler hertil. Vi vil dog ikke fastsætte et lovgivningsmæssigt krav.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?
Vi skal styrke den almene viden og faglighed i skolen. På den måde kan vi sikre, at Danmark bliver et af verdens førende videnssamfund. Derfor skal vi også sørge for, at der er ordentlige rammer, hvor læring og dannelse kan trives. Det kræver blandt andet det rigtige samspil mellem lærere og pædagoger. Vi mener desuden, at familierne skal have mulighed for at lave lektier med deres børn. Vi er tilhængere af lektiecaféer, men det skal være frivilligt. Børnene skal have frihed til at kunne lege med vennerne, deltage i fritidsaktiviteter og dyrke sport og i det hele taget også have et socialt liv uden for skolen. Vi vil have en kortere skoledag. Børnene skal have frihed.


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 JA

– Det er vi åbne overfor, men det er også vigtigt, at den enkelte skole selv kan prioritere deres ressourcer.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 NEJ

– Vi ønsker at afskaffe den understøttende undervisning og prioritere flere fagtimer og kortere skoledage. Vi er glade for, at skolereformen har betydet flere timer i dansk og matematik, og at eleverne modtager engelskundervisning allerede i 1. klasse.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 NEJ

– Men det er afgørende med gode normeringer i SFO´en. Det er op til den enkelte kommune, hvordan de prioriterer dette.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

– Vi har helt konkret spillet ud med forslaget om en tidligere indsats over for unge, der risikerer at havne i en kriminel løbebane.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Vi har allerede med 1.000 dagsprogrammet afsat 1 mia. kr. til en tidlig og målrettet indsats til udsatte børn. Vi skal videre af den vej, for den tidlige, forebyggende indsats er afgørende.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– Alle mennesker har krav på et forsørgelsesgrundlag, som de kan leve for. Og her tager vi naturligvis ekstra hensyn til familier med børn, som er uden ansvar for deres forældres valg i livet. Derfor får man som forsørger også ekstra penge fra staten. Det bedste mål for at bekæmpe børnefattigdom er ved at skaffe arbejde til barnets forældre.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– Vi mener på sigt, at omprioriteringsbidraget skal afskaffes.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

 NEJ

– Helt principielt mener vi ikke, at det er politikernes opgave at lovgive om løn. Det er et ansvar, der skal løftes af arbejdsmarkedets parter, og det skal vi passe på med ikke at underminere.


Mere om valget: