Folketingsvalg 2019 – Dansk Folkeparti


Her finder du Dansk Folkepartis politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?

Vi ønsker at forældretilfredsheden er høj, og at børnene har en tryg og god hverdag, hvor leg har sin egen kvalitet og med fokus på det enkelte barn. Vi ønsker at en større andel af dagplejere får en pædagogisk assistent uddannelse, og vi ønsker at fjerne tanken om at alene uddannede pædagoger er en kvalitet. Vi ønsker en højere grad af anerkendelse for de øvrige pædagogiske uddannelser.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

– Det vil vi gerne, men det er antallet af hænder, der er afgørende. Ikke hvem de er. Vi sætter ikke beløb på, før vi sidder i forhandlinger.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

– Vi synes, det er fint med uddannede pædagoger, men vi ønsker at forhøje andelen af de øvrige pædagogiske uddannelser.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 NEJ

– Det er en kommunal opgave.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 NEJ

– Beskære.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 NEJ

– Det er en kommunal opgave.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 NEJ

– Det er en kommunal opgave.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

– For os er tidlig indsats i graviditeten og i barnets første leveår. Vores prioritet er derfor sundhedsplejen og jordemoderen.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 NEJ

– Et sådant mål er ubrugeligt. Vi vil hellere bruge ressourcer på tidlig indsats.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 IKKE AFKLARET

 

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?


Mere om valget: