BUPL kæmper for et godt børneliv


Der er valg i Danmark. BUPL ønsker en regering, der investerer i velfærd og det gode børneliv. En regering, der vil genoprette kvaliteten på hele børne- og ungeområdet og indføre minimumsnormeringer som en start.


Opdateret d. 16. maj 2019

Folketingsvalget nærmer sig, og flere partier bryster sig af deres visioner for børneområdet. Desværre bliver børnene ofte glemt, når regeringsgrundlaget skal skrives, og pengene skal findes.

Børnene har ikke brug for flere skåltaler. BUPL efterlyser handling og konkrete investeringer i vuggestuer, børnehaver, fritidsinstitutioner og skoler. Et godt børneliv har værdi i sig selv og er en klog og langsigtet investering for hele samfundet.

Gode normeringer er afgørende for et godt børneliv. Der mangler 4.000 pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver i forhold til for ti år siden. Derudover ventes der 61.000 flere børn i alderen 0-5 år i de kommende ti år. Det kræver 10.000 flere pædagoger bare for at holde niveauet, som det er i dag.

Derfor er det nu, vi skal investere i dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber. For få uger siden gik 70.000 forældre, bedsteforældre og pædagoger på gaden for at råbe politikerne op. Signalet var ikke til at tage fejl af: Normeringerne skal ganske enkelt op nu!

Det er vigtigt, at vi nu står sammen for at fastholde politikerne på kravet.

En ny regering skal starte med at lægge en absolut bund i form af minimumsnormeringer for at undgå flere forringelser for børn og pædagoger. Herudover skal der ske en genopretning af kvaliteten på hele børneområdet. Det kræver langsigtede investeringer i bedre normeringer og en øget pædagogandel i både daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Læs mere om minimumsnormeringer.

Flere pædagoger og mindre børnegrupper er den vigtigste og sikreste vej til at styrke alle børns trivsel, tryghed og udvikling – og dermed den bedste investering både menneskeligt og samfundsmæssigt. Det viser forskningen. Velfærd for børn bliver til velfærd for alle.

BUPL arbejder for, at en kommende regering skal

Genoprette kvaliteten på børneområdet
Der er brug for en ambitiøs genopretningsplan for hele børneområdet, der stopper besparelserne og investerer massivt og langsigtet i bedre dagtilbud, fritidstilbud og skole. En plan, der sikrer omsorg, trivsel og udvikling for alle børn og unge. Derfor ønsker BUPL:

  • En national strategi for genopretning af kvaliteten på børneområdet

Sikre gode normeringer og flere pædagoger i daginstitutioner
Gode normeringer og en høj andel af pædagoger i vuggestuer og børnehaver er en af de vigtigste investeringer i et godt børneliv og en god fremtid for alle børn.
Siden 2009 er der sparet, hvad der svarer til 4.000 pædagogstillinger. Og de næste 10 år ventes der 61.000 flere børn i alderen 0-5 år – og dermed et behov for mindst 10.000 flere pædagoger alene for at fastholde normeringen på nuværende alt for lave niveau.

Forskningen viser, at samspillet mellem pædagog og barn er afgørende for barnets tryghed, trivsel og udvikling. Pædagogisk arbejde med børn i små grupper kan skabe læringsmiljøer, der favner alle børn og giver dem gå-på-mod, tiltro til egne evner og stimulerer deres nysgerrighed. Derfor ønsker BUPL:

  • Minimumsnormeringer for vuggestuer og børnehaver
  • En pædagogandel på mindst 80 procent i daginstitutionerne og 100 procent i socialt udsatte områder

Støtte børn og unges trivsel i skolen og i fritiden
Pædagoger i skolen bidrager til udviklingen af kreative, sociale og livsduelige børn. Vores fritidstilbud giver almen dannelse, styrker børnefællesskaber og fremmer børn og unges praksiskompetencer. Pædagogerne forebygger ensomhed, radikalisering og kriminalitet, de skaber sammenhæng i børnenes hverdag og styrker unges videre færd i uddannelsessystemet. Derfor ønsker BUPL:

  • Mere tid til samarbejdet mellem pædagoger og lærere i skoledagen og flere lærer-pædagog-timer.
  • Flere ressourcer og pædagoger i fritidstilbuddene

Mere om valget

Hav et godt folketingsvalg – stem for et #godtbørneliv!