Hvad er et godt og støtteværdigt udviklingsprojekt?


Få tips til at søge BUPL’s udviklingspulje.


Opdateret d. 09. oktober 2018

Det er meget vigtigt, at projektet er så klart beskrevet, at andre kan forstå hvad du ønsker at opnå, og hvordan du vil gøre det.

Det er en god ide at få andre til at læse ansøgningen igennem, inden det bliver sendt af sted til BUPL. Spørg fx din lokale fagforening til råds. Husk at skrive kontaktpersonens navn i skemaet.

Et godt og støtteværdigt projekt er:

  • Værdifuldt: Projektet skal sandsynliggøre resultater med en værdi, der rækker ud over de involverede og som kan anvendes af andre.
  • Relevant: Projektet skal være væsentlig i forhold til kongressens temaer.
  • Konsistent: Projektet skal være klart og sammenhængende beskrevet.
  • Fornyende: Projektet skal bibringe ny brugbar viden og erfaringer.
  • Muligt: Projektet skal være praktisk realiserbart indenfor den beskrevne ramme.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra ovenstående kriterier, når BUPL tager stilling til, hvilke projekter der skal støttes med penge fra BUPL’s udviklingspulje.

Kontakt
Daniela Cecchin
dac@bupl.dk

Tlf.: 35 46 52 77

NB: Puljen støtter ikke kompetenceudviklingsprojekter og rent institutionsinterne projekter.