Den styrkede pædagogiske læreplan – sammen om evalueringskultur og læringsmiljø (pdf)


Den styrkede pædagogiske læreplan – sammen om evalueringskultur og læringsmiljø (pdf)